Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB satsar på utbildningsmöjligheter för systemutvecklare

Nu har ansökan öppnat till kurserna SEB COBOL Academy och SEB Assembler Academy som genomförs under vårterminen 2022. – Det är ett ypperligt tillfälle att både utbilda och locka till sig den IT-kompetens som banken har ett långsiktigt behov av, säger Peter Dybeck, Solution Coordinator inom Technology.

En stor del av bankens kärnfunktioner, så som konton, betalningar, försäkrings- och värdepappershantering, är byggda på COBOL-baserade stordatorsystem, som är en säker och effektiv teknisk lösning. COBOL är ett programspråk som körs på IBM stordator.

I dagens läge finns det hög efterfrågan på programmeringskompetens inom bank- och försäkringsbranschen och konkurrensen bland arbetsgivarna är hård, vilket gör att det lätt uppstår överhettning på arbetsmarknaden.

För närvarande jobbar cirka 320 stordatorutvecklare på SEB, i 25 olika team runt om i organisationen. Men en stor del av dagens systemutvecklare på väg att gå i pension och det finns få externa utbildningar.

– För att möta kompetensbehovet behöver vi ha en plan för kontinuerlig utbildning och kompetensbreddning, säger Peter Dybeck, Solution Coordinator inom avdelningen Accounts and Core Ledgers, Cash Management inom Technology.

Därför har SEB under flera år gjort olika slags interna och externa utbildningssatsningar inom COBOL, Assembler, och IBM stordator, för att både locka till sig nya systemutvecklare och skapa långsiktighet.

–Vi behöver ta ett ansvar för att utbilda fler stordatorutvecklare i branschen. Det handlar ju om komplexa system som ofta tar lång tid att lära sig, säger Peter.

–Utöver utbildningarna så erbjuder vi såklart attraktiva jobb och karriärutvecklingsmöjligheter. Som systemutvecklare får man jobba i ett team med duktiga kollegor och med intressanta och meningsfulla projekt.

Nu öppnar ansökningsperioden för kurserna SEB COBOL Academy och SEB Assembler Academy som sparkar igång i januari och sträcker sig över vårterminen.

Målet med utbildningarna är att ge deltagarna kunskaper i COBOL eller Assembler, olika former av databashantering, några av SEB:s system och våra programmeringsmiljöer och verktyg. En vanlig dag på utbildningen består av lärarledd undervisning, självstudier och eget arbete med övningar.

De som framgångsrikt genomfört utbildningen erbjuds vidare en sexmånaders provanställning som juniorutvecklare, med mål att sedan få en heltidsposition som systemutvecklare. Under utbildningstiden får man en god förståelse för både stordatorn som teknisk plattform och SEB:s tekniska miljö.

–Med dessa utbildningar vill vi locka nya medarbetare med intresse för tekniken, långsiktighet och en ambition att bli en riktigt vass systemutvecklare. Om jag hade varit 20 år yngre hade jag gärna sökt själv, det är en fantastisk möjlighet, avslutar Peter.

Du kan läsa mer om programmen här:

SEB Cobol Academy

SEB Assembler Academy