Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB rapporterar i dag för första gången hur låneportföljen mot sjöfart utvecklas i enlighet med Poseidon-principerna som banken undertecknade i december 2020. Syftet med principerna är att stötta sjöfartens omställning till minskat koldioxidavtryck.

Poseidonprinciperna är ett globalt ramverk för ansvarsfull sjöfartsfinansiering som syftar till att minska sjöfartens årliga utsläpp av växthusgaser med 50 procent fram till 2050 jämfört med 2008. Detta är i linje med de klimatmål som fastställts av den Internationella Sjöfartsorganisationen, en FN-myndighet som ansvarar för att reglera global sjöfart. De banker som undertecknat principerna har åtagit sig att redovisa hur deras sjöfartsportföljer utvecklas i enlighet med detta mål.

Resultatet från SEB:s första år som ansluten visar att bankens sjöfartsportfölj ligger två procent över målet, vilket är något ur linje med den bana för koldioxidminskning som den Internationella Sjöfartsorganisationen har fastställt. Om man exkluderar kryssningssegmentet, som var en avvikelse under 2020 på grund av covid-19-relaterade uppläggningar av fartyg, skulle resultatet ha legat 3,8 procent under målet, vilket antyder att bankens portfölj är i linje med den önskade banan.

En bank beräknar sitt resultat enligt Poseidonprinciperna genom att dividera mängden utsläpp med den distans fartygen gått. För underhållsändamål använde kryssningsfartygen bränsle även under 2020, men bokförde ingen tillryggalagd distans.

– Vi är nöjda med responsen från våra sjöfartskunder när det gäller insamling av data och har uppnått 98 procents rapporteringsgrad under första året. Resultatet för klimatanpassningen ligger nära vad vi förväntade oss och kommer att vara till hjälp i processen med att anpassa bankens beslutsprocesser, och därmed vår låneportfölj till sjöfartens övergång till en koldioxidsnål framtid, säger Hans Christian Kjelsrud, chef för Shipping Finance i SEB.

– Data från rapporteringsprocessen kommer att möjliggöra ytterligare insikt i sjöfartsportföljen och bidra till att vi kan ha en faktabaserad dialog med våra kunder om utsläppsminskningar. När vi utvärderar nya transaktioner kommer data från Poseidonprinciperna att vara en del av vårt beslutsmaterial för att säkerställa att portföljen är anpassad till den önskade banan, säger han.

Läs SEB:s Poseidon Principle Reporting

Läs Poseidon Principles Annual Disclosure Report 2021

Läs mer om Poseidonprinciperna