Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB rådgivare vid utgivning av hållbarhetslänkad obligation för H&M

SEB har varit hållbar struktureringsrådgivare och hjälpt H&M att placera en hållbarhetslänkad obligation på 500 miljoner euro. Räntan på obligationen är knuten till hur väl klädföretaget lyckas öka återanvändningen av material och minska utsläppen av växthusgaser.

Hållbarhetslänkade obligationer är en ny trend på obligationsmarknaden. Till skillnad mot gröna obligationer, där pengarna är knutna till specifika projekt, är de hållbarhetslänkade obligationerna kopplade till hur väl bolaget möter ett antal definierade hållbarhetsmål.

H&M hakar nu på denna trend med en hållbarhetslänkad obligation på 500 miljoner euro med 8,5 års löptid. Obligationen är knuten till tre mål och om H&M inte når dessa behöver bolaget betala en räntepremie till obligationsinnehavarna.

De mål som H&M-gruppen förbinder sig att uppfylla till 2025 är:

  • Öka andelen återvunnet material till 30 procent.
  • Minska utsläppen från den egna verksamheten samt inköp av el och värme med 20 procent jämfört med 2017 års nivåer.
  • Minska de totala utsläppen från råmaterial, tygframställning, klädtillverkning och transport med 10 procent.

De mål som H&M förbinder sig att uppfylla till 2025 är att öka andelen återvunnet material till 30 procent. Bolaget ska också minska utsläppen från den egna verksamheten samt inköp av el och värme med 20 procent jämfört med 2017 års nivåer. Slutligen ska H&M säkerställa att utsläppen från leverantörer minskar med 10 procent jämfört med 2017 års nivå.

SEB har fungerat som ensam hållbar struktureringsrådgivare och varit med och placerat obligationen på marknaden tillsammans med BNP Paribas, Commerzbank, Danske Bank och Standard Chartered.

SEB hade en liknande rådgivarroll när det norska tankerrederiet Odfjell i januari gav ut en hållbarhetslänkad obligation kopplad till att bolaget når sina mål om att minska fartygens koldioxidintensitet. Det var den första publika hållbarhetslänkade obligation som getts ut i Norden och den första någonsin inom sjöfart.

H&M:s pressmeddelande