Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB rådgivare till SSAB kring ramverk för hållbar omställning

SEB har varit exklusiv rådgivare till SSAB vid framtagandet av ett ramverk för att finansiera stålbolagets hållbara omställning genom utgivning av hållbarhetslänkade obligationer. 

Genom ramverket kommer SSAB att kunna ge ut hållbarhetslänkade obligationer som ger bolaget en direkt länk till intressenter att beskriva och kommunicera ett av sina viktigaste hållbarhetsmål.

– Med en uppdaterad hållbarhetsstrategi belyser SSAB en materiell och ambitiös målsättning för att revolutionera järn- och stålframställning och bli det första stålföretag i världen som marknadsför fossilfritt stål. SSAB:s hållbarhetslänkade ramverk skapar både transparens och ett tydligt syfte för SSAB att använda i finansieringssammanhang. säger Fredrik von Platen, som är specialist på hållbar finansiering inom DCM (Debt Capital Markets)

SSAB svarar i dag för omkring 10 procent av de totala koldioxidutsläppen i Sverige. Bolaget har åtagit sig att minska utsläppen med 35 procent till 2032 och målet är att vara fossilfritt 2045. Viktiga faktorer för att uppnå detta är HYBRIT, en samrisksatsning tillsammans med LKAB och Vattenfall för att bygga upp fossilfri stålproduktion, samt att gradvis ersätta befintliga masugnar med elektriska ljusbågsugnar. 

Ramverket är utformat i enlighet med de riktlinjer som ICMA – International Capital Markets Association lanserade under fjolåret.

Pressmeddelande från SSAB

https://www.ssab.se/nyheter/2021/05/nytt-ramverk-fr-att-finansiera-hllbar-omstllning