Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB och Svenska Hockeyligan tar hållbarhet till en ny nivå

SEB och Svenska Hockeyligan (SHL) har ett mångårigt samarbete, främst genom tjänstepensionsplaner för klubbarnas spelare, men också genom att erbjuda råd och hjälp till spelarna utifrån ett privatekonomiskt perspektiv. Tillsammans tar nu SEB och SHL nästa steg och utvecklar samarbetet genom aktiviteter och åtgärder i syfte att stärka jämställdhet och hållbarhet för SHL:s klubbar och spelare, men också för det lokala näringslivet.

– I det här samarbetet tar vi tydliga steg för hållbara människor, samhällen och tillväxt där SEB och SHL med gemensam kraft ger förutsättningar för en hållbar framtid för individer och våra nätverk. En fråga som är högt prioriterad inom SHL, säger Jenny Silfverstrand, vd för SHL.

– Det här samarbetet stämmer väl överens med vår sponsringsstrategi som tar avstamp i hållbart entreprenörskap. Idrottsaffären är viktig för oss och det är väldigt roligt att vi tillsammans med SHL på det här sättet kan bygga en bättre framtid, säger Jonas Söderberg, chef för SEB:s division Företag & Privatkunder.

En aktivitet handlar om att klubbarna ges möjlighet att bjuda in lokala företag till ett seminarium i samband med en av de lokala klubbarnas matcher. På seminarierna finns representanter från SEB med och tillsammans med klubbrepresentanter och det lokala näringslivet diskuteras hållbarhet idag och i morgon. Det handlar bland annat om hur man som företagare ska tänka för att göra sitt företag relevant utifrån kunders nya krav på hållbarhet, vikten av att vara valbar för framtidens arbetskraft samt hur framtidens hållbarhetsrelaterade regelverk påverkar industrier och företag utifrån ett kreditgivnings- och investeringsperspektiv.

– Seminarierna är ett sätt för oss att bygga långsiktiga relationer med våra kunder och samarbetspartners genom att tillsammans diskutera viktiga samhällsfrågor, säger Jonas Söderberg.

En annan del i samarbetet handlar om att erbjuda hockeyklubbarna en genomlysning av pensionskapitalet som klubbarna avsätter till sina spelare. Det görs genom en så kallad Impact Metric Tool där analysen tar sin utgångspunkt i miljömässiga och sociala preferenser samt bolagsdata med koppling till FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Analysen baseras på data från nästan 40 000 bolag som ingår i olika fonder som finns på marknaden. Detta jämförs sedan med pensionsplaceringarna hos SHL och klubbarna och ger därefter ett svar i analysen på SHL:s positiva eller negativa inverkan utifrån de 17 globala hållbarhetsmålen.

Inom ramen för samarbetet ges också klubbarna stöd vad gäller inkludering och mångfald, bland annat genom tillgång till en digital utbildning som klubbarna kan använda i syfte att lära sig mer om mångfald, inkludering, normer och fördomar och säkerställa att man ger alla samma möjligheter och bemöter varandra med respekt. Dessutom genomförs en privatekonomisk utbildning hos respektive klubb.