Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB och Bloomberg publicerar steg-för-steg metod om EU-taxonomin

Nadia Humphreys, Business Manager for Sustainable Finance solutions på Bloomberg och Karl-Oskar Olming, chef för Sustainability Strategy, Policies and Governance på SEB har författat och publicerat blogginlägget "Applying the EU ESG taxonomy to your investments, how to start?".

De två författarna är medlemmar i Europeiska kommissionens plattform för hållbar ekonomi (European Commission's Platform for Sustainable Finance) och deras blogginlägg beskriver en noggrann steg-för-steg-metod för att hjälpa investerare att dra nytta av fördelarna med den nya EU-taxonomin.

De publicerade inlägget på Bloombergs nyhetsplattform som når många professionella investerare och andra som arbetar inom finansbranschen.

Taxonomiförordningen publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 22 juni 2020 och trädde i kraft den 12 juli 2020. Den fastställer ramen för EU:s taxonomi genom att fastställa fyra övergripande villkor som en ekonomisk verksamhet måste uppfylla för att kvalificeras som miljövänligt.

Läs blogginlägget här