Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB möjliggör för ökad flexibilitet gällande hemarbete

SEB kommer att möjliggöra för ökad flexibilitet vad gäller hemarbete när de restriktioner som införts på grund av pandemin har lyfts. Det betyder att bankens medarbetare kommer att kunna kombinera arbete på kontoret med möjligheten att kunna arbeta upp till två dagar i veckan hemifrån eller från annan plats än kontoret.

Pandemin har under det senaste året förändrat både hur vi jobbar och var vi jobbar och i sin tur accelererat utvecklingen av nya arbetssätt och digitala lösningar, både på SEB och i samhället i stort. SEB ser nu möjligheten att dra nytta av den utveckling som skett genom att införa en hybridmodell där medarbetare kan kombinera arbete från kontoret med arbete remote.

– Vi har skapat denna nya policy till fördel för våra medarbetare i syfte att bidra till ökad flexibilitet och för att bland annat kunna möjliggöra en minskning av den tid som behöver läggas på pendling mellan arbetet och hemmet, vilket i sin tur skapar ytterligare möjlighet för SEB att kunna bidra till en koldioxidsnål ekonomi. Vi tror alltjämt på vikten av det fysiska mötet, inte bara i interaktionen med våra kunder utan också i möten mellan kollegor. Den policy som nu presenteras möjliggör för oss att kunna kombinera fördelarna med att jobba på kontoret och att jobba remote, och att finna en god balans mellan dessa två framöver, säger SEB:s vd och koncernchef Johan Torgeby.

Graden av flexibilitet kommer att bero på arbetsroll och arbetsuppgifter, och baseras på en riskbedömning. SEB har som bank en samhällsviktig funktion, och många arbetsuppgifter måste även fortsatt genomföras från kontoret. Den ökade möjligheten till remote-arbete är frivillig och medarbetare som vill kommer kunna fortsätta att arbeta heltid från kontoret som de gjorde innan pandemin.