Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB lanserar robotrådgivning som hjälper med sparande genom hela livet

SEB lanserar nu SEB Bot Advisor, en ny robotrådgivningstjänst som hjälper kunderna att få koll på sina pensionsplaceringar och ger automatiserad rådgivningshjälp dygnet runt, genom hela livet. 

– Våra kundundersökningar visar att det stora flertalet inte vill, eller upplever att de själva kan, ta ansvar för en löpande bevakning av sitt pensionssparande. Vår bild är också att många tycker att det är krångligt och svårt med pensionssparande. Med SEB Bot Advisor vill vi göra det krångliga enkelt, och skapa en känsla av kontroll och trygghet i vetskapen att du är rätt placerad genom hela livet, säger Victoria Waltari Nyberg, som är chef för kundupplevelse på SEB Pension & Försäkring.

Den nya tjänsten är kostnadsfri och tar, i ett första steg, hänsyn till de pensions- och tjänstepensionsförsäkringar som kunderna har i SEB. Efter att ha gått igenom en profileringsfas, där kunderna anger riskbenägenhet, hållbarhetspreferenser och en bild av övrigt sparande, får kunden sitt första placeringsråd via en sms-avisering. Kunderna kan då logga in på sina pensionssidor på www.seb.se och agera på rådet.

Robottjänsten bevakar därefter börs-och fondutveckling och föreslår eventuella omplaceringar om någonting inträffar, till exempel om en fond underpresterar eller om andra fonder bedöms ha en bättre framtida avkastning. Även dessa omplaceringsförslag ges till kunderna via sms.

– Med SEB Bot Advisor kan våra kunder sova gott om nätterna med vetskapen om att deras placeringar bevakas och om något förändras i omvärlden som påverkar deras sparande utifrån satt riskprofil, får de en notifiering om att förändringar behöver göras, säger Henrik Dahlgren, som är chef för investeringserbjudande på SEB Pension & Försäkring.

Till tjänsten hör även en pensionsprognos som utifrån det nuvarande värdet på placeringarna räknas fram till den dagen då kunden angett att hen vill gå i pension. Under hela spartiden tas också hänsyn till ålder och robotrådgivaren föreslår automatiskt en riskavtrappning inför pensioneringen.

Under en testperiod som nyligen avslutats har ungefär 2 000 kunder varit inne och provat på tjänsten, och den lanseras nu brett till alla SEB:s pensionskunder. I ett första steg är SEB Bot Advisor fokuserad på pensioner och tjänstepensioner, och då tillgänglig för runt 700 000 kunder. Det finns dock möjligheter att inkludera fler delar i tjänsten och i förlängningen erbjuda den till fler kundsegment, vilket kan göra den tillgänglig för ytterligare ca 200 000 kunder.