Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB lanserar mörkgrön global klimatfond

För att bidra till omställningen till en mer hållbar global ekonomi och för att möta en stor och växande efterfrågan på hållbara investeringar lanserar SEB Investment Management nu SEB Global Climate Opportunity Fund – en tematisk fond med fokus på bolag som bedöms ha lösningar på globala klimatutmaningar. Fonden är klassificerad som mörkgrön enligt EU:s nya förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR), vilket betyder att den har hållbar investering som mål.

–  För att uppfylla målen i vår klimatstrategi, med bland annat ett koldioxidneutralt totalt förvaltat kapital år 2040, vill vi öka andelen investeringar i företag som antingen erbjuder lösningar på globala klimatutmaningar eller möjliggör omställning till en mer hållbar ekonomi. Vi ser en stor och växande efterfrågan på hållbara investeringar och är därför glada att nu kunna presentera SEB Global Climate Opportunity Fund, säger Elisabet Jamal Bergström, Hållbarhetschef på SEB Investment Management.

Fonden är klassad som artikel 9, eller mörkgrön, enligt EU:s SFDR-förordning (Sustainable Finance Disclosure Regulation) och har som syfte att skapa långsiktigt hållbar positiv påverkan utifrån ett klimatperspektiv. Den investerar i företag med produkter och tjänster som på något sätt bekämpar klimatförändringarna, till exempel genom att bromsa temperaturhöjningen genom minskade koldioxidutsläpp men även genom att anpassa samhället till effekterna av klimatförändringarna.
 
– Omställningen till ett samhälle med lägre utsläpp skapar många intressanta investeringsmöjligheter som vi vill ta del av. Vi vill hitta framtidens Amazon eller Apple inom klimatomställning, säger Sofia Wärmlöf Helmrich, som tillsammans med Mirelle Zetoun förvaltar fonden.

Ett av de viktigaste verktygen för att identifiera bolag att inkludera i fonden är den hållbarhetsklassificering, eller taxonomi, som EU har tagit fram.

– Vi kommer att utgå ifrån denna klassificering när vi väljer ut vilka bolag vi ska investera i. Bolag som hjälper till att bromsa klimatförändringarna kan exempelvis producera förnybar el eller komponenter till elbilar, och bolag som arbetar med anpassning kan exempelvis ha verksamhet för att bygga brunnar som ska hjälpa oss att hantera kraftig nederbörd som en effekt av klimatförändringarna. Genom att kombinera systematisk förvaltning baserad på stora mängder data med fundamental analys skapar vi en portfölj som inte bara bidrar till klimatomställningen, men som också kan ge god avkastning över tid, säger Mirelle Zetoun.

Fonden kan investera både i den utvecklade delen av världen och i tillväxtmarknader och består av cirka 100 bolag, utan begränsning avseende varken bolagens storlek eller sektor.

– SEB Global Climate Opportunity Fund är den senaste i raden av våra mörkgröna fonder och vår ambition är att vidareutveckla detta utbud. Vi är glada att se att våra kunder har en stor aptit på den här typen av produkter. När vi frågar dem vilka av FN:s 17 globala hållbarhetsmål de prioriterar högst har vi för femte året i rad fått svaret ”Bekämpa klimatförändringarna” högst upp i rankingen. Detta gör det extra roligt att nu kunna lansera den här fonden som kulmen på ett långt och intensivt researcharbete, där hela SEB:s kompetens inom hållbarhet varit bidragande, säger Elisabet Jamal Bergström.

Ungefär 2 procent av SEB Investment Managements förvaltade kapital i fonder klassas som mörkgrönt. Vidare är 82 procent klassificerat som ljusgrönt, eller artikel 8, vilket betyder att fonderna främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Alla SEB Investment Managements fonder förvaltas i enlighet med de kriterier som finns i fondbolagets hållbarhetspolicy.

Nyligen lanserade SEB en samlingssida på seb.se som berättar om hur vi arbetar med hållbarhet i fondutbudet, och där det också finns information om hållbarhetskategorierna i EU:s SFDR förordning samt möjlighet att filtrera fondutbudet efter mörkgröna och ljusgröna fonder. Mer information om SEB Global Climate Opportunity Fund finns på seb.se/fonder.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Fonden har klassificerats som en fond med högre risk och kan på grund av sin sammansättning och förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonden. Där hittar du också fondens faktablad och informationsbroschyr.