Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB kommenterar artikel i Di om fondutveckling

I en artikel i Dagens Industri idag kritiseras SEB för att ha underpresterat vad gäller några fonders utveckling och den så kallade kvantitativa förvaltningen där analys och bolagsurval görs med hjälp av modeller. Här svarar SEB Investment Managements vd Javiera Ragnartz på kritiken och berättar också att fondbolaget sedan en tid tillbaka har vidtagit ett antal åtgärder som syftar till att vända utvecklingen vad gäller förvaltningsresultatet.

 

I en artikel i Dagens Industri på onsdagen kritiseras SEB för att ha underpresterat vad gäller ett antal fonders utveckling. Javiera Ragnartz, vd för Investment Management, svarar på kritiken och berättar om åtgärder som vidtagits.

 

– Vår fondförvaltning har en stor bredd, både vad gäller tillgångsslag och förvaltningsstil och innehåller både så kallad fundamental och kvantitativ förvaltning. Stora delar av vår förvaltning går bra, men vi är inte nöjda med resultatet i den kvantitativa förvaltningen och har sedan drygt ett år tillbaka vidtagit flera åtgärder för att vända utvecklingen där. Vårt mål är att generera god, långsiktig avkastning till våra kunder, oavsett hur förvaltningen bedrivs.


Finns det fog för kritiken?

Vi är inte nöjda med förvaltningsresultatet i de kvantitativt förvaltade fonder som nämns i artikeln. Även om de har givit positiv absolut avkastning under de senaste åren har de underpresterat i förhållande till jämförelseindex. Under det senaste året har vi vidtagit många åtgärder i både förvaltningsmodellen och inom teamet. Vårt mål är att generera god, långsiktig avkastning till våra kunder och vi lägger mycket arbete på att vända utvecklingen.

Vilka förändringar har ni gjort?

Kritiken gäller den kvantitativa förvaltningen, där vi haft utmaningar som vi arbetar med att åtgärda. Under rådande marknadsförhållanden har vi i vissa fall sett att fundamental förvaltning lämpar sig bättre och har därför flyttat flera fonder från kvantitativ till fundamental förvaltning. I den kvantitativa förvaltningen har vi vidtagit åtgärder med ett förstärkt team och utvecklat investeringsprocess och modellerna.

Vad menar ni med kvantitativ förvaltning och när finns det fördelar mot fundamental förvaltning?

Båda investeringsstilarna är aktivt förvaltade. Skillnaden är att i kvantitativ förvaltning sker analysen med hjälp av modeller och fördelen är att man kan utgå från en mycket större mängd data. Vi anpassar även modellerna till olika geografier och sektorer beroende på förutsättningarna. Med kvantitativ förvaltning kan vi alltså hantera mycket information som vi kan analysera på ett systematiskt sätt.