Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB investerar i bolag för att minska städers klimatavtryck

SEB Greentech investerar i ClimateView, ett svenskt företag som utvecklat ett dynamiskt planerings- och visualiseringsverktyg som hjälper städer och kommuner att minska sina klimatavtryck i enlighet med de globala klimatmålen.

– Städer står för mer än 70 procent av alla koldioxidutsläpp i världen om man inkluderar boende, produktion, konsumtion, transporter och infrastruktur. De står inför en enorm utmaning och ClimateView har skapat en lösning som hjälper klimatplanerare och beslutsfattare i städerna att skapa en levande och transparent klimatplan, säger Kristina Söderberg. Hon är investment manager inom SEB Venture Capital och arbetar tillsammans med Markus Hökfelt, chef för SEB Greentech med investeringen.

Upprinnelsen till bolaget var ett projekt som genomfördes tillsammans med Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten för att ta fram ett verktyg för att visualisera Sveriges klimatomställning. På basen av detta bildades ClimateView, som i dag har 35 anställda. I våras lanserade bolaget plattformen ClimateOS som för närvarande används av mer än 30 städer i sex länder.

– ClimateOS hjälper beslutsfattarna att få en nulägesbild av klimatavtrycket, vilka investeringar som behöver göras för att uppnå målen, vilken effekt olika åtgärder har klimatmässigt och ekonomiskt samt hur de samverkar med varandra, säger Kristina Söderberg.

Kapitalrunda

ClimateView har i dagarna slutfört en kapitalrunda på tio miljoner euro, där SEB deltar som en av tre huvudinvesterare tillsammans med CommerzVentures och NordicNinja VC. Kapitalet ska främst användas för expansion till fler marknader i Europa och Nordamerika samt fortsatt teknikutveckling.

– Vi kommer att vara en aktiv delägare och långsiktig finansiär av det här bolaget och vi hoppas även kunna bidra med arbete kring grön finansiering. Det kommer att behövas enorma investeringar om städer ska kunna bidra till att hejda klimatkrisen, säger Markus Hökfelt.

Fjärde investering

Detta är SEB Greentechs fjärde investering och totalt har 70 miljoner kronor av det initiala investeringskapitalet på 300 miljoner kronor använts.

De tidigare investeringarna har gjorts i EnginZyme, som arbetar med hållbar kemiproduktion, CorPower Ocean, som utvecklar teknologi för vågenergi, och C-Green, som omvandlar slam och andra våta biomassor till miljövänligt biokol.

– De tre tidigare investeringarna har varit i specialiserade lösningsbolag. Nu investerar vi i en plattform för klimatplanering där städer på ett transparent sätt kan dela med sig av information som kommer alla till gagn. Det visar på bredden i vår portfölj, säger Markus Hökfelt. 

Läs mer om ClimateView här https://www.climateview.global/

Tidigare artiklar

SEB Greentech investerar i teknik för vågenergi (sebank.se)