Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB i nyckelroll vid premiär för ny typ av hållbarhetsobligation

SEB deltog som hållbarhetskoordinator och bookrunner när det norska rederiet Odfjell på torsdagen gav ut en hållbarhetslänkad obligation. Det innebär att priset på obligationen är kopplat till att bolaget når sina fastställda mål om att minska fartygens koldioxidutsläpp. Detta är den första publika hållbarhetslänkade obligation som har getts ut i Norden och den första någonsin inom sjöfart.

– Det här är en spännande produkt som har stor potential på marknaden och kan bidra till en hållbar omställning. Den här produkten kan breddas till fler sektorer och bolag som tidigare inte kunnat göra gröna obligationer och blir därmed ett viktigt komplement till gröna obligationer. Med en hållbarhetslänkad obligation kan bolaget tydligt kommunicera sina övergripande hållbarhetsmål till marknaden och sina investerare, säger Susanne Gløersen, hållbarhetschef för SEB i Norge.

Specialiserat på frakt av kemikalier

Odfjell är ett tanker-rederi specialiserat på frakt av kemikalier som används inom alla typer av vardagsvaror, från byggmaterial till mediciner och kläder. Företaget har drygt 2 300 anställda och opererar ett 80-tal fartyg.

Företaget har en hög ambition inom hållbarhet, såväl vad gäller klimatpåverkan som vad gäller sociala och ekonomiska frågor. Oddfjell fastslog i fjol ett strategiskt mål om att fram till 2030 halvera fartygens koldioxidintensitet (CO2-utsläpp i relation till fraktad distans och dödviktston) jämfört med utgångsåret 2008

Det är mer ambitiöst än branschorganisationen IMO:s mål (International Maritime Organisation) om att reducera koldioxidintensiteten med 40 procent jämfört med 2008. Hittills har Odfjell uppnått en minskning med 27,3 procent jämfört med 2008.

Hållbarhetslänkad obligation

Den obligation som nu sjösätts på marknaden innebär att Odfjell lånar upp 850 miljoner norska kronor. Obligationen löper över fyra år. Sex månader före slutdatumet sker en avstämning av hur mycket koldioxidintensiteten har minskat. Ifall Odfjell skulle misslyckas med att nå det fastställda reduktionsmålet får bolaget betala en extrapremie till obligationsinnehavarna.

Till skillnad från vanliga gröna obligationer, där de pengar som lånas upp är öronmärkta för specifika miljöprojekt, är den nya typen av hållbarhetslänkade obligationer kopplade till utgivarens hållbarhetsstrategi och prestation utifrån fastställda och externt kontrollerbara nyckeltal. Om målen inte uppnås innebär det en kostnad för utgivaren och en premie för investeraren, vilket kan regleras antingen genom en förändrad kupongränta eller som i detta fall med ett så kallat ”redemption price”, alltså en avstämning inför obligationens slutdatum.

Det är i grunden samma princip som gäller för hållbarhetslänkade lån, som redan är etablerade på marknaden.

Internationella principer

ICMA, International Capital Markets Association, publicerade i somras internationella principer för hållbarhetslänkade obligationer. SEB ledde tillsammans med Credit Agricole, Natixis och Morgan Stanley den arbetsgrupp som tog fram och skrev principerna.

De andra banker som koordinerade och genomförde affären var DNB och Nordea.

Pressmeddelande från Odfjell