Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB höjer återbäringsräntan i traditionell försäkring

Pontus Bergekrans
Pontus Bergekrans

SEB Pension och Försäkring AB höjer återbäringsräntan för tjänstepension från 4,5 till 5 procent per den 1 september 2021. Återbäringsräntan för övrig livförsäkring, det vill säga kapitalförsäkring och privat pensionsförsäkring, höjs från 4 till 5 procent. 

– Våra portföljer fortsätter att leverera god och stabil avkastning med positiva bidrag från alla tillgångsklasser. Vi noterar särskilt att avkastningen från våra alternativa tillgångar utvecklas mycket tillfredsställande. Denna situation ger oss möjlighet att återigen höja återbäringsräntan, säger Pontus Bergekrans, Investeringschef Pension & Försäkring.KOVÅ-graden, det vill säga relationen mellan verksamhetens samlade tillgångar och det totala försäkringskapitalet uppgick den 31 juli 2021 till 114,7 procent för tjänstepensionsförsäkring och till 112,9 procent för övrig försäkring. Den genomsnittliga återbäringsräntan för åren 2011-2020 har varit 6,4 procent för tjänstepension och 6,6 procent för övrig livförsäkring. Det förvaltade kapitalet var 16,7 respektive 10,0 miljarder kronor per den 31 juli 2021.