Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB höjer återbäringsräntan i traditionell försäkring

Foto: Pontus Bergekrans

SEB Pension och Försäkring AB höjer återbäringsräntan för tjänstepension från 4 till 4,5 procent per den 1 maj 2021. Återbäringsräntan för övrig livförsäkring, det vill säga kapitalförsäkring och privat pensionsförsäkring, höjs från 3 till 4 procent.

– Avkastningen för våra portföljer ligger nu över de nivåer då covid-19 fick de finansiella marknaderna på fall. Portföljerna har visat motståndskraft i turbulensen, men också positiv följsamhet när aktiemarknaderna stigit. Därför är det naturligt att nu åter höja återbäringsräntan, säger Pontus Bergekrans, Investeringschef Pension & Försäkring.

KOVÅ-graden, det vill säga relationen mellan verksamhetens samlade tillgångar och det totala försäkringskapitalet uppgick den 31 mars 2021 till 108,5 procent för tjänstepensionsförsäkring och till 105,8 procent för övrig försäkring. Den genomsnittliga återbäringsräntan för åren 2011–2020 har varit 6,3 procent för tjänstepension och 6,6 procent för övrig livförsäkring. Det förvaltade kapitalet var 14,9 respektive 9,3 miljarder kronor per den 31 mars 2021.