Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB har den bästa svenska företagsobligationsfonden

"Med sitt globala mandat mot Investment Grade hade fonden en avkastning på 6,6 procent under 2020 trots pandemin och svåra marknadsförutsättningar under året för alla ränteförvaltare". Så heter det i juryns motivering när SEB Corporate Bond Fund SEK idag utsågs till bästa svenska företagsobligationsfond i Morningstar Fund Award.

– Vi är jätteglada över utmärkelsen. Den är en bekräftelse på att vi gör rätt saker. Men vi är också glada över att vi lyckats så väl med att ge våra kunder en god avkastning, säger Mikael Anttila, som tillsammans med Xuli Qian, Staffan Fredholm och Charlotte Ekblom förvaltar fonden.

SEB Corporate Bond Fund SEK var bäst i sin Morningstar-kategori under 2020 med en absolut avkastning på över 7 procent (före avgifter) och samtidigt slog sitt index med 1,7 procentenheter. Morningstar Fund Awards delas ut till de fonder som har haft den högsta riskjusterade avkastningen historiskt, där utfallet år 2020 väger tyngst.

Fonden vann även sin kategori år 2015 för bra prestationer under 2014, och har slagit sitt index (före avgifter) nio gånger de senaste tolv åren.

Förra våren fick SEB Corporate Bond Fund SEK höjt fondbetyg av Morningstar från fyra till fem stjärnor, då fonden tack vare en gedigen kreditanalys klarade sig bättre än många andra företagsobligationsfonder när marknaden skakades om på grund av covid-19.

Hur har det varit att förvalta fonden under det senaste året med tanke på marknadsläget?

– Det har varit ett utmanande år på grund av pandemin med nedstängningar av ekonomier, regeringars och centralbankernas massiva stödåtgärder och hög volatilitet; först under våren i form av en krasch på de finansiella marknaderna och sedan under resten av året i form av kraftiga uppgångar i tillgångspriserna. Vi lyckades väl, framför allt med att i början av året ha låg risk i fonden, och sedan gradvis öka risknivån när företagsobligationer som tillgångsklass började utvecklas positivt igen.

Även 2021 är ett utmanande år menar Mikael Anttila.

–  Aktiemarknadens värderingar är mycket utmanande och det finns en risk att de uppblåsta tillgångspriserna kan vända neråt. Dessutom känner vi oro för hur marknaderna kan reagera när de negativa obligationsräntorna vänder uppåt. Likaså är det osäkert vad som händer när centralbankerna slutar med sina stimulativa åtgärder, inte minst de omfattande obligationsköpen som hållit marknaderna glada under flera års tid.

Han säger att obligationsköpen även påverkat företagsobligationsmarknaden på ett avgörande sätt. Den löpande förräntningen (running yield) är mycket låg idag; europeiska bolags obligationer ligger på endast 0,3 procent, vilket är nära all-time-low som nåddes tidigare i år.

–  Skuldsättning hos bolag, stater och hushåll kan också på sikt bli ett stort problem. Men relativt många andra marknader känner vi oss ändå bekväma med företagsobligationer inom Investment Grade, givet den begränsade nedsidan jämfört med många andra tillgångsklasser.