Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB deltar i nytt investerarforum mot korruption

SEB:s fondbolag, SEB Investment Management, är en av sex investerare som tillsammans med Transparency International bildar ett investerarforum för att bekämpa korruption. Syftet är att gemensamt driva frågor kopplade till korruptionsrisker, inhämta och sprida kunskap samt främja transparens, integritet och ansvarsutkrävande.

Korruption och bristande regelefterlevnad är en utmaning för många bolag och påverkar bolagens förmåga att skapa värde och lönsamhet. Det kan i sin tur drabba investerare genom sämre finansiell avkastning på investeringar i bolagen. Det motverkar också alla ansträngningar att utveckla hållbara verksamheter i enlighet med FN:s 17 globala utvecklingsmål.

– Det är alltid viktigt med en hög medvetenhet kring korruptionsrisker. Vi hoppas att genom detta forum kunna utbyta kunskaper och praktiska erfarenheter mellan framförallt investerare och svenska företag med internationell verksamhet. Arbetet kommer bland annat att handla om hur ett effektivt antikorruptionsarbete kan se ut och utvecklas. Genom detta hoppas vi naturligtvis också kunna vara ett konstruktivt stöd för ett stärkt antikorruptionsarbete i de bolag vi har investerat i, säger Patrik Jönsson, Senior Sustainability & Engagement Specialist.

Länk till TI Sveriges pressrelease 

Länk till fondbolagets hållbarhetspolicy