Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Så påverkas privatekonomin av höstbudgeten

Höstbudgeten för 2022, som offentliggörs idag, innehåller reformer för drygt 74 miljarder. SEB:s privatekonom Americo Fernández kommenterar hur reformerna direkt och indirekt påverkar hushållens ekonomi.

Regeringen lägger fram sin budget efter att budgetarbetet med Centerpartiet och Liberalerna, det så kallade januariavtalet, bröts i samband med sommarens misstroendeförklaring mot Stefan Löfven. Budgeten är tydligt expansiv trots att svensk ekonomi återhämtat sig väl från pandemi. De flesta reformerna har presenterats löpande den senaste tiden och omfattar satsningar för jobb, klimat, trygghet och välfärden.

Hur påverkas privatpersoner av förslagen i höstbudgeten?

– Regeringen riktar politiken mot att hålla uppe köpkraften och efterfrågan hos de hushåll som under pandemin inte haft samma möjlighet att ta del av till exempel stigande börser och en stark bostadsmarknad. Det gör man genom att föreslå skattesänkningar främst för låg- och medelinkomsttagare. Det handlar dock som mest om ytterligare 110 kronor i månaden. Därtill är många av de privatekonomiska förslagen riktade till grupper som uppbär sjuk- och aktivitetsersättning genom att höja taket i sjukpenningen, minska skatteklyftan mellan arbete och sjukskrivning (max 800 kronor mer i plånboken per månad) samt höja bostadstillägget för både sjukskrivna och pensionärer (max 450 kronor mer per månad).

Vilka andra satsningar, förutom de privatekonomiska, presenteras i budgeten?

– Det är en mängd områden som får större resurser. Regeringen lägger mest krut på klimatomställning, välfärdssektorn genom stora tillskott till kommuner och regioner, och arbetsmarknadspolitiken för att få fler att komma i arbete. Därutöver satsas det på rättsväsendet, polisen och på fortsatta pandmirelaterade kostnader (främst vaccinrelaterat).

Är det något som du tycker saknas i budgeten?

– En större skattereform som utlovades i början på mandatperioden finns det inga tecken på Inte heller några bostadspolitiska reformer för att addressera de strukturella utmaningarna som råder på svensk bostadsmarknad finns i budgeten. Det är dock inte särskilt förvånande efter att det formella budgetsamarbetet med Centerpartiet och Liberalerna fick ett abrupt slut i somras och att det i nuläget inte finns en tydlig majoritet i Riksdagen.

Inom kort lägger SEB Privatekonomi ut en mer detaljerad sammanställning av budgetpropositionens förslag på det privatekonomiska området.