Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Så påverkas plånboken 2021

Ett nytt år innebär en rad nya regler för skatter och ersättningar. En del av dem är färgade av pandemin medan det i andra fall handlar om automatiska förändringar.

Breda grupper får inkomstskattesänkningar, pensionärerna får ytterligare sänkt skatt och ett nytt inkomstpensionstillägg införs. Räntan på bostadsuppskov avskaffas, rut-avdraget utvidgas och får höjt tak och grön skattereduktion införs för solceller och installation av el-laddstolpar. Här är några av de förändringar som införs i år.

Inkomstskatteförändringar

Skattereduktion på förvärvsinkomster (förvärvsavdrag)

Alla som har en förvärvsinkomst som överstiger 40 000 kronor kommer ha rätt till skattereduktion på maximalt 1500 kronor per år. Den gäller för alla inkomster i inkomstslaget tjänst, dvs. både arbetsinkomster och inkomster från socialförsäkringsförmåner, t.ex. pension, föräldrapenning och a-kassa samt inkomst av näringsverksamhet och handelsbolag.

Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster (nytt tillfälligt jobbskatteavdrag)

En tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster kommer att införas under året och kommer gälla under två år till följd av pandemin. Som mest kan den uppgå till 2 250 kronor per år. Skattereduktionen är utfasad vid inkomster över 500 000 kronor per år.

Skatten för personer över 65 sänks ytterligare via förstärkt grundavdrag

Det sker denna gång för förvärvsinkomster mellan ca 213 000 kronor och 1 418 000 kronor per år. För inkomster över ca 1 423 000 kronor per år minskas det förhöjda grundavdraget.

Övriga skatteförändringar

Räntan på uppskov vid bostadsförsäljning avskaffas

Det gäller både befintliga och nya upppskov. Det innebär att det inte längre kommer att kosta något att skjuta på kapitalvinstbeskattningen.

Det går att ansöka om bostadsuppskov i efterhand genom att begära omprövning av deklarationen. Det kan göras senast det sjätte året efter det år du sålde bostaden. Sålde du bostaden 2015 och vill begära uppskov i efterhand, måste du ansöka om detsenast den 31 december 2021.

Rut-avdraget utvidgas och taket för rut-avdrag höjs

Taket för rut-avdrag höjs tilll 75 000 kronor per person och år, varav rot-avdraget får utgöra maximalt 50 000 kronor. Rut-avdraget utvidgas med fyra nya tjänster såsom tvätt av kläder och hemtextilier vid tvättinrättning, möblering och förflyttning av bohag, transport av bohag till second handbutiker och magasinering samt enklare tillsyn av bostad.

Skattereduktion för installation av grön teknik

Skattereduktion införs för installation av grön teknik. Maxtaket för skattereduktionen är 50 000 kronor per person och år. Skattereduktion är 15 procent av arbets- och materialkostnad för solceller och 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi samt laddstolpar för elfordon.

Övriga förändringar

Ny förmån, Inkomstpensionstillägg, införs för pensionärer. Pensionsmyndigheten räknar ut det automatiskt

Pensionen kommer att höjas med en ny förmån, ett inkomstpensionstillägg, för personer som arbetat ett helt liv med låg lön. Hur stort tillägget blir beror bland annat på vilken pensionsinkomst och hur många arbetsår du har och kan maximalt uppgå till 600 kronor per månad före skatt. Inkomstpensionstillägget är för dem som har en allmän pension mellan 9 000 och 17 000 kronor och den maximala nivån utgår till de som har pensionsinkomster mellan 11 000 och 14 000 kronor i månaden.

Höjt underhållsstöd för barn och ungdomar från och med juli

Underhållsstödet höjs med 150 kronor per barn och månad för barn som är 15 år eller äldre och med 100 kronor per barn och månad för barn som är yngre än 15 år. 

Läs om fler nyheter och se tabeller