Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Så påverkas företag och företagare av höstbudgeten

Höstbudgeten för 2022, som offentliggörs idag, innehåller reformer för drygt 74 miljarder. Regeringen lägger fram sin budget efter att budgetarbetet med Centerpartiet och Liberalerna, det så kallade januariavtalet bröts i samband med sommarens misstroendeförklaring mot Stefan Löfven. Budgeten är tydligt expansiv trots att svensk ekonomi återhämtat sig väl från pandemi. De flesta reformerna har presenterats löpande den senaste tiden och omfattar satsningar för jobb, klimat, trygghet och välfärd. Ett antal av förändringarna påverkar direkt eller indirekt företag och företagare och vi har bett Susanne Eliasson, senior analytiker om en kommentar:

Hur påverkas företag av förslagen i höstbudgeten?

Regeringens krispolitik dras nu successivt tillbaka och många åtgärder upphör. Totalt kan regeringens krisåtgärder under pandemin summeras till 400 miljarder för åren 2020 och 2021 samt cirka 1000 miljarder i form av lån och garantier. Möjligheten att kunna korttidspermittera kommer finnas kvar men snarare i dess usprungliga form, det vill säga en konjunkturstabiliserande åtgärd som infördes i april 2020. Det regeringen nu växlar över till är reformer för bland annat en grön återstart av samhället och näringslivet. Om man ska plocka några konkreta åtgärder i budgeten som direkt påverkar företagen så är det förslag om höjd gräns för momsbefrielse för mindre företag, från 30 000 kronor till 80 000 per år samt förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19 till 23 åringar under juni till augusti 2022. Dessutom föreslår man utvidgade och förenklade skatteregler för personaloptioner i unga företag. Regeringen föreslår även förlängning av lättnadsreglerna för vilande bolag och undantaget från den så kallade femårsregeln samt att kunna göra viss marknadsföring med bibehållen arbetslöshetsersättning under 2022. 

Ser du något i budgeten som företagare bör ha extra koll på framöver?

Kom ihåg att i slutet av september löper bland annat det förstärkta stödet vid korttidsarbete, omställningsstödet och omsättningsstödet ut. Samtidigt underlättar regeringen för de företag som beviljats uppskov med sina skattebetalningar genom att de ges möjlighet att lägga upp en betalningsplan på 15 månader. För de olika regionerna har det även avsatts medel till företagsstöd på en halv miljard för att hjälpa till med återstarten till små och medelstora företag.