Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Rekordår för internationella nätverket trots pandemi

Katarina Jonsson

Affärsmässigt var 2020 ett rekordår för SEB:s internationella nätverk, som servar dotterbolag till SEB:s nordeuropeiska företagskunder i länder som Kina, Singapore, USA, Brasilien, Ryssland och Ukraina.

 – Jag är oerhört imponerad av våra team som trots en besvärlig arbetssituation tagit ombord så många nya kunder och levererat utmärkta resultat, säger Katarina Jonsson, som sedan februari är chef för SEB International.

Katarina Jonsson, som har en bakgrund som väg- och vattenbyggnadsingenjör och råvaruhandlare, började i SEB 2010. Hon har jobbat på olika chefspositioner inom FICC Markets (Fixed Income, Currencies and Commodities) på SEB.

Som chef för det internationella nätverket basar hon över nära 375 medarbetare på elva kontor i 9 länder. Av dessa är de flesta lokalanställda och ett 30-tal expatrioter, alltså personer som är utsända från någon av hemmamarknaderna på tidsbegränsade kontrakt.

Vad är roligast med det nya jobbet?

– Det är att få arbeta med alla kompetenta landchefer och deras team. Det är också roligt att få möjlighet att bredda sig inom nya produktområden som exempelvis Transaction Services, som är superintressant. När man arbetar med en geografiskt spridd affär, finns en konstant ström av små problem, utmaningar och möjligheter som man måste lösa. Det är både utvecklande och roligt.

– Det ska bli fantastiskt att få resa runt och träffa alla medarbetare och även få möjlighet att möta våra kunder i nätverket när pandemin så småningom släpper sitt grepp.

Hur går affären?

– Resultatmässigt var fjolåret ett rekordår både finansiellt och vad gäller antalet nya kunder. Vi tog in ett stort antal nya dotterbolag, framförallt drivet av att våra nordiska konkurrenter har stängt helt eller delvis i våra geografier. Det började under 2019, men merparten av kunderna tog vi hand om under förra året.

Hur påverkas verksamheten av pandemin?

– Den har präglat det mesta under det senaste året, men i olika takt och utsträckning. Shanghai var först in i lockdown, men där är restriktionerna i dag nästan borta. Det går att hålla fysiska konferenser och det är fritt fram att resa så länge man håller sig inom Kina.

– Hongkong däremot är fortfarande nedstängt och har varit det av och till ända sedan kravallerna under 2019. Singapore öppnade upp, men har delvis fått stänga ner igen. I Indien är situationen fortfarande mycket allvarlig. Men i USA och Europa känns det som att vi är på väg mot ljusare tider med någon form av normalitet.

Vad är det internationella nätverkets största värde för banken?

– Naturligtvis finns det ett rent affärsmässigt värde, där nätverket bidrar till bankens resultat. Men, allra viktigast är dess roll för att stödja och stärka relationerna med våra hemmamarknadskunder och som en konkurrensfördel när vi prospekterar på nya kunder. Sedan ser den rollen olika ut i olika kundkategorier. För de mindre bolagen är vi deras internationella bankalternativ. De allra största bolagen stöttar vi mer selektivt inom områden där vi har ett starkt produkterbjudande.

– Vi har också en institutionell affär med en väldigt fin kundgrupp av internationella institutioner som vi servar med de bästa nordiska produkter som SEB har.

– Internt betyder det internationella nätverket också mycket. Vi är den enda nordiska banken som på riktigt kan säga att vi är en internationell bank. Det är ett värde i sig att det finns möjlighet att jobba i olika delar av världen och ta med sig de erfarenheterna hem.

Vad är fokus framåt?

– Vi ska fortsätta förtydliga och förfina strategin och dra nytta av att vi är det nordiska alternativet för våra kunder runt om i världen. Fokus ligger på att ta in nya dotterbolagskunder och bredda affären med befintliga kunder. Målbilden är att i huvudsak göra det med befintliga resurser, genom att effektivisera, automatisera och öka skalbarheten.

– Jag kommer också att ägna mycket tid att se över vår infrastruktur och vårt erbjudande vad gäller hållbarhet så att vi är relevanta inte bara i dag, utan i framtiden.