Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Prospera: SEB stärker positionen som ledande företagsbank i Norden

SEB behåller och förstärker positionen som den ledande företagsbanken i Norden när stora företag bedömer sina banker i Prosperas senaste kundundersökning. Nu rankas SEB även som nummer ett i Danmark och Finland.

– Det är verkligen glädjande att kunderna är nöjda med det vi gör. Det jag främst tar med mig är jämnheten i resultatet, att vi är etta i tre länder och tvåa med en punkts marginal i det fjärde landet. Det är fantastiskt. Vi verkar ha etablerat oss på en högre nivå i alla länder, säger Andreas Fredriksson, chef för Corporate Banking inom division Stora företag & Finansiella institutioner.

Prosperas undersökning Corporate Banking 2021 genomfördes mellan 6 september och 12 november och bygger på intervjuer med finanschefer och treasurychefer vid 334 företag, varav knappt hälften med en omsättning på över 1,5 miljarder euro (Tier 1) och resterande med omsättning mellan 500 och 1,5 miljarder euro (Tier 2).

SEB rankas för andra året i topp och ökar ledningen både totalt och i de båda segmenten. Totalbetyget stiger från 4,20 till 4,29.

Ser man till den övergripande bankrelationen, ”overall performance” rankas SEB nu i topp i alla elva delkategorier från personliga kontakter till hållbarhetssupport. Det sistnämnda är också det område där kundnöjdheten stiger mest.

Hur förklarar du det fina resultatet?

– Det är en fantastisk insats från alla medarbetare. Det är speciellt glädjande att se att vi har tagit stormsteg inom Tier 2 och förbättrar kundnöjdheten i alla länder. Det är en medveten strategi där vi försöker fokusera mer systematiskt på det segmentet. Det har verkligen gett resultat.  

– Det är naturligtvis också väldigt glädjande med framgångarna i Danmark och Finland, där vi nu för första gången rankas i topp bland samtliga kunder. Även i Norge har vi gjort ett fantastiskt jobb även om det inte räcker hela vägen. Det är väldigt små marginaler som avgör.  

Finansiella tjänster och banken som helhet

Inom området finansiella tjänster rankas SEB som nummer ett inom lån och trade finance. Inom det område som handlar om banken som helhet rankas SEB som nummer ett vad gäller

engagemang (commitment) och stöd under coronapandemin.

Vad är viktigast att fortsätta förbättra?

– Vi ska fortsätta jobba för att göra kunderna nöjda och uppleva att vi är en bra partner. Det är det övergripande målet och ett evigt arbete, säger Andreas Fredriksson.

Se de fem högst rankade i Prospera (pdf)