Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Prishöjningar ser ut att utebli trots uppgång

Det finns inga stora planer hos svenska företag att ta igen förlorad mark med hjälp av prisökningar. För trots att många företagare tror på en starkare utveckling de kommande månaderna så visar en undersökning från SEB att det är en minoritet av företagen som räknar med att de kommer höja sina priser det kommande året.

– Anledningen till att vi gjorde den här undersökningen var att vi ville se om det finns fog för den inflationsoro som vi sett blossa upp i och med de stora stimulanspaketen, säger Américo Fernández, företagsekonom på SEB. 

{}

– Resultatet visar att de högre inflationsförväntningarna, åtminstone till viss del, kan vara överdrivna, säger han.

SEB:s undersökning visar att en majoritet av de tillfrågande egenföretagarna - mellan 50 och 60 procent, beroende på bolagsform och geografisk hemort – inte planerar att justera de egna försäljningspriserna det kommande året.  En mindre andel, cirka 20 - 30 procent, tror att de kommer att höja, medan den resterande andelen antingen tror på lägre priser eller är osäkra. (Läs undersökningen här.)

 – Om vi också tittar på storleken på de prishöjningar som en del av företagen planerar att göra så ser vi att dessa i de flesta fall ligger kring 2 procent, vilket är i linje med Riksbankens inflationsmål, säger Américo Fernández, som därmed menar att den senaste tidens inflationsoro kan vara något överdriven.

 – Vi ser i vart fall inget inflationstryck från de inhemska företagen, vilket torde minska risken för kommande räntehöjningar, säger han.

När de företag som planerar att höja priserna anger de viktigaste anledningarna hamnar ”kostnadshöjningar i verksamheten” högst upp.

 – Också det tyder på att eventuella prishöjningar knappast är inflationsdrivande. Att höja priserna för att parera för högre kostnader är mer en överlevnadsfråga, säger Américo Fernández. 

Företagare ser ljusare tider på kort sikt

Undersökningen om företagens förväntningar gällande de egna priserna ingår som ”extrafrågor” i den senaste företagsindikatorn, som SEB och bankens innovationsstudio SEBx tar fram varje månad.  Indikatorn för april visade att optimismen bland företagare har stärkts ytterligare den senaste månaden.

 – Det är fler som tror på en starkare utveckling än som tror på en svagare. Men samtidigt har flera viktiga indikatorer hos företagen utvecklats negativt, vilket ger en något splittrad bild, säger Américo Fernández, som pekar på att företagens omsättning, likviditet och arbetade timmar har fortsatt att försvagas den senaste månaden.  (Läs mer här.)

 – Det visar på två möjliga scenarier. Antingen kommer vi att se en dämpad optimism bland företagen de kommande månaderna, eller så kommer företagens indikatorer att stärkas, säger han.

Men Américo Fernández menar samtidigt att det kan finnas konkreta anledningar till företagens starkare framtidstro.

 – Vaccineringarna har kommit igång och de offentliga stöden kommer att fortsätta åtminstone till halvårsskiftet. Företagen vet vad som gäller, och det kan därför finnas skäl att tro på en starkare utveckling.