Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Oron stiger för inflation och ränta – håll koll på hur din bostadsekonomi påverkas

Efter lång tids frånvaro återvänder nu en oro för att inflationen och räntorna ska stiga. Fokus riktas framförallt mot USA men även svensk ekonomi påverkas. Utvecklingen är en viktig påminnelse om att ekonomin är dynamisk och att vi inte kan räkna med superlåga räntor för evigt, skriver Jens Magnusson i boränterådet för mars.

De senaste åren har de ekonomiska förhållandena varit gynnsamma för bostadsmarknaden. Låga räntor, hög sysselsättning och en bra utveckling av hushållens disponibla inkomster har gjort att omsättningen på bostadsmarknaden har varit hög och priserna klättrat uppåt. Även aktiemarknaden har med kortare undantag gått starkt de senaste åren. Men så slog pandemin till i början av 2020 och försämrade de realekonomiska förhållandena dramatiskt. Arbetslösheten steg, tillväxten försvann och regeringar över hela världen var tvungna att satsa stora pengar för att hålla igång företag, hushåll och hela länder. Det såg dystert ut.

Men det visade sig snart att de så kallade tillgångspriserna, dit bostads- och aktiepriser räknas, inte bara fortsatte att stiga, de snarast accelererade. Visserligen dök aktiemarknaden dramatiskt i mars men återhämtningen under resten av året var urstark. Bostadsmarknaden hade knappt någon nedgång alls utan präglades av hög omsättning, stor efterfrågan och stigande priser under nästan hela året. Det visade sig att även om pandemin är hemsk ur ett hälsoperspektiv och dålig för makroekonomin, så skapades samtidigt en ekonomisk miljö som var rena växthuset för vissa tillgångar. Centralbankerna sänker räntor och trycker pengar. Regeringar öser ut stimulansprogram till företag och hushåll för att hålla igång ekonomin och hålla liv i företagen. Kombinationen av att det kostar väldigt lite att låna pengar att man heller inte får någon avkastning på ett räntesparande, gör att massor av investeringar har gått till aktier och bostäder vilket drivit upp priser och kurser.

På bara ett par månader har den amerikanska 10-åriga räntan stigit från 1 till 1,5 procent vilket är snabbare än analytiker räknat med. Också den svenska räntan har vänt uppåt, om än på lägre nivåer. Det har fått aktiemarknaderna att darra till (eftersom stigande ränta oftast är dåligt för aktiemarknaden) och många frågar sig hur snabbt och hur långt räntan ska stiga. Och för alla svenska bostadsägare med lån är det en viktig påminnelse om att räntorna inte kommer att vara låga för alltid.

I första hand är det de långa räntorna, och i förlängningen de bundna boräntorna, som stiger. De rörliga boräntorna är mer beroende av Riksbankens reporänta och den tror vi kommer att hållas låg ett tag till. Den ovanliga situation vi haft på senare tid, med bundna boräntor som till och med varit lägre än de rörliga, är därmed förmodligen på väg att ta slut. Det innebär att det är dags att binda åtminstone delar av räntan för den som idag bara har rörlig ränta på sina bolån, men som vill sprida sina ränterisker framöver. Det kan visa sig vara en bra försäkring nu när vi åter påminns om att ekonomin inte är statisk utan både dynamisk och svårförutsägbar.