Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Optimismen fortsätter att öka bland företagen

Optimismen fortsätter att öka bland företagen, visar SEB:s senaste Företagarindikator. Inte minst ökar framtidstron bland företagare med utländsk bakgrund. Indikatorn visar också att hemarbete visserligen blev vanligare under förra året, men att det finns stora geografiska skillnader.

Årets andra Företagarindikator visade att andelen företagare som tror att verksamheten kommer att utvecklas starkare de kommande tre månaderna ökade ytterligare. Det var andra månaden i rad som det så kallade balansmåttet (de företagare som tror på en positiv utveckling minus de som tror på en negativ utveckling) var positivt, och dessutom ökade från förra månaden.

Det största uppgången noterades bland företagare med utländsk bakgrund. Efter att pessimismen tidigare varit mer utbredd inom just denna kategori företagare så är de nu de mest optimistiska.

– Vi ser en mycket stark uppgång i indikatorerna för dessa företag, säger Américo Fernández, företagarekonom på SEB, och pekar på att både omsättning, arbetstid och likviditet har stärkts för företag som drivs av personer med utländsk bakgrund.

– Och när orderböckerna blir en glädjande läsning så ökar också optimismen inför framtiden, tillägger Fernández.

Företagarindikatorn för februari tog även upp något som antas ha blivit allt vanligare under pandemin, nämligen arbete från hemmet. Siffrorna i barometern bekräftar också att arbete hemifrån blev vanligare under 2020. Även om en majoritet av samtliga företagare faktiskt uppger att det inte var någon större skillnad jämfört med tidigare så är det ändå betydligt fler som uppger att det blivit vanligare med hemarbete än de som uppger att det minskat.

Men det syns klara geografiska skillnader.

­– Att jobba från hemmet är till stor del ett storstadsfenomen, säger Fernández, och pekar på att i Stockholm, Göteborg och Malmö är det en klar majoritet av företagarna som säger att de under förra året oftare jobbade hemma.

Bara en dryg tredjedel av företagarna i de tre storstäderna säger att det inte var någon skillnad eller att hemarbete minskade. Resten, cirka 60 procent, säger alltså att hemarbetet ökade under 2020.

– En trolig förklaring är att det finns fler företag inom juridik och ekonomi i storstäderna, och det är just bland de företagen som hemarbete blivit vanligare, säger Fernández.  

Den stora frågan är då hur verksamheter påverkas mer långsiktigt av att det blivit vanligare att jobba från hemmet.

– I vissa fall har arbetet faktiskt effektiviserats, säger Henrik Norberg, som jobbar som kommunikationskonsult i Stockholm. 

Han driver sitt enmansföretag i aktiebolagsform, och efter att tidigare ha delat kontor med ett antal andra konsulter har han sedan i våras jobbat från det egna hemmet. Vad han främst pekar på är att alla möten, inte minst kundmöten, sker digitalt.

– Digitala möten blir ofta mer effektiva då mötesdeltagande är mer förberedda och att det för det mesta finns en tydlig mötesagenda. Så är inte alltid fallet vid fysiska möten, säger Norberg, som därför tror att digitala möten är här för att stanna, även efter det att pandemin är över.

Detta gör att Norberg också är övertygad om att både han själv och många andra företagare är väl förberedda utifall pandemin skulle pågå under en ännu längre tid, eller om det skulle komma en tredje våg.

– Vi vet att vi kan jobba hemifrån och att det inte slår mot verksamheten, säger han, och påpekar en annan viktig faktor.

– Som företagare måste jag se till att det alltid finns en ekonomisk buffert utifall omsättningen snabbt skulle minska. Det är kanske den främsta lärdomen av det som hänt det senaste året.