Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Nyföretagande ökar integrationen, start för Årets nybyggare

Nu startar nomineringen till Årets nybyggare och för sextonde året i rad är SEB huvudsponsor till utmärkelsen som hedrar företagare med utländsk bakgrund. ”Nyföretagande är en av de saker som kan bidra till ökad integration”, säger Belgin Alalinli, ansvarig för entreprenörssamarbeten på SEB.

SEB samarbetar med organisationer som främjar nyföretagande längs hela den så kallade entreprenörstrappan – från organisationer som stöttar ungdomar med företagardrömmar ända upp till ”Guldklubban” som belönar förtjänstfullt styrelsearbete. 

Det är ett ekosystem som i allt högre grad speglar ökad mångfald. En undersökning som SEB har låtit göra tillsammans med Statistiska Centralbyrån visar att antalet företagare med eget aktiebolag har ökat kraftigt bland personer med utländsk bakgrund (utrikes födda eller barn till utrikes födda). Under de 15 åren mellan 2008 och 2018 ökade antalet med hela 224 procent bland personer med utländsk bakgrund, medan det steg med 76 procent bland personer med svensk bakgrund (inrikes födda med en eller två inrikes födda föräldrar).

Helt annan bild idag

Det stämmer med mina egna erfarenheter. Jag har verkat i det här ekosystemet väldigt länge och det ser verkligen annorlunda ut i dag jämfört med för tio år sedan. Mångfalden är mycket större. Det växer upp en andra generation som inte har lika stora utmaningar som sina föräldrar, de har större nätverk och klarar språket på ett helt annat sätt. En del har föräldrar som är högutbildade, men som inte kommit någonvart i Sverige, men där barnen har med sig drivet hemifrån, säger Belgin Alalinli.

Det är också uppenbart att den traditionella bilden av invandrarföretagaren inte stämmer längre.

– Pizzabagarens barn har vuxit upp, tagit klivet in i näringslivet och blivit en maktfaktor att räkna med.

Uttalad mångfaldsagenda

Bland de entreprenörsorganisationer som SEB samarbetar med är det framförallt två som har en uttalad mångfaldsagenda: Årets nybyggare och Nyföretagarcentrum.

– Vi är huvudsponsor till Årets nybyggare för sextonde året i rad. Det är ett brett och långsiktigt samarbete där vi är med och nominerar, deltar i juryarbetet i regionerna och närvarar under region- och Sverigefinal. Det är ett jättebra samhällsengagemang, men ger oss också fina affärsmöjligheter. 

SEB satsar också på att stärka entreprenörskap bland kvinnor, dels med den egna ”Klubben”, som är ett nätverk för framgångsrika entreprenörer i Stockholm, dels genom att ordna entreprenörsfrukostar för kvinnor tillsammans med YEOS (Young Entrepreneurs of Sweden).

Win-win för alla parter

Generellt för alla samarbeten är att det är en win-win-situation för alla parter, menar Belgin Alalinli.

– Vi vill vara med och bidra till ekosystemet för entreprenörskap. Här krävs att både vi från näringslivet och den offentliga sektorn skjuter till resurser. Jag är övertygad om att det betalar sig många gånger om ur ett samhällsperspektiv genom tillkomsten av nya företag.

– Men, det är också lönsamt för oss. Vissa av sponsorskapen kan vara svåra att mäta rent ekonomiskt, men för tre av dem går det att göra en noggrann affärsuppföljning. Den visar att vi bara på dessa tre samarbeten med råge får igen mer än vår totala budget för alla samarbeten. Då har vi inte räknat med värdet av synlighet och varumärkesbyggande, utan bara på det vi får igen i ren affär, säger hon.