Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Nu är det dags att deklarera 2020 års inkomster

Årets Inkomstdeklaration ska vara inlämnad antingen elektroniskt eller på papper senast 24.00 måndagen den 3 maj. Läs tips inför deklarationen av 2020 års inkomster.

Fakta inför årets deklaration

När ska deklarationen senast lämnas in?
Årets Inkomstdeklaration ska vara inlämnad antingen elektroniskt eller på papper senast 24.00 måndagen den 3 maj. Det gäller både för privatpersoner och för företagare. Kontrollera noga den förtryckta blanketten, specifikationen, samt den preliminära skatteberäkningen så att det stämmer med dina egna kontrolluppgifter från bank med flera. De flesta arbetsgivare skickar inte kontrolluppgifter för inkomståret 2020.Detta på grund av att de rapporterar uppgifterna månadsvis.

När kommer deklarationen?

Har du en digital brevlåda, anskaffad senast 25 februari 2021, kommer din deklaration finnas där från och med början av mars. Pappersdeklarationen skickas ut under mars och april. Är du ansluten till en digital brevlåda kommer du inte få någon pappersblankett. Du kan se din deklaration och deklarera i appen och e-tjänsten från den 16 mars oavsett om du har en digital brevlåda eller inte.

Hur kan jag deklarera?

Du kan deklarera genom att sms:a, ringa, använda Skatteverkets app eller e-tjänst och givetvis även på pappersblankett.

Om alla uppgifter stämmer och du inte har några bilagor att fylla i, behöver du bara godkänna deklarationen. Det kan du alltså göra genom att ringa, använda e-tjänst, app, sms:a, eller via blankett.

Om du ska göra avdrag för resor till och från arbetet kan du göra det via Skatteverkets app eller e-tjänst. Gör du avdraget via e-tjänsten ska du använda den säkerhetskod som finns på den förtryckta blanketten eller din e-legitimation.

Om du deklarerar elektroniskt och vill ändra eller lägga till uppgifter eller lämna bilagor loggar du in med din e-legitimation, t.ex. BankID.

De flesta bilagorna kan idag lämnas elektroniskt. Det finns även möjlighet att importera vissa bilagor som fil från till exempel bank, mäklare eller bokföringsbyrå. Filen ska ha formatet sru. Det gäller blanketterna K4,K5,K6,NE,NEA och N8.

Vad krävs för att få skatteåterbäring redan i början av april?

För att få skatteåterbäringen redan i april måste du ha skaffat en digital brevlåda och anmält konto samt ha godkänt deklarationen i app eller i e-tjänst, utan att ändra eller lägga till något, senast den 30 mars.

Vad krävs för att få skatteåterbäring till midsommar?

Du som deklarerar senast den 3 maj, digitalt eller på papper, får skatteåterbäringen 8 till 11 juni i år Du ska även ha anmält bankkonto där dina pengar ska sättas in.

Vad gör jag om jag inte får någon deklarationsblankett?

Den som inte fått sin deklarationsblankett den 15 april bör kontakta Skatteverket om du inte avsagt dig pappersdeklarationen och har en digital brevlåda. Vill du ha pappersdeklaration kan du alltid beställa den via Skatteverkets beställningstjänst, www.skatteverket.se/bestallningstjansten eller ringa Skatteupplysningen 0771- 567 567 för hjälp.

Om du deklarerar via e-tjänst, app, sms eller telefon ska du inte skicka in din pappersblankett.

Du kan utse ett deklarationsombud som kan e-deklarera åt dig. Antingen utser du ombudet digitalt via Skatteverkets e-tjänst, Ombud och behörigheter, eller skickar in blanketten Ansökan e-tjänster- Deklarationsombud (SKV 4809).

Vad händer om jag inte lämnar in min deklaration i tid?

Om du glömmer bort att lämna din deklaration i tid och inte fått anstånd kan du drabbas av en förseningsavgift på 1 250 kronor.

Om Skatteverket beslutar att ändra något i din deklaration kommer du få slutskattebesked tillsammans med ändringsbeslutet. Innebär det att du kommer få tillbaka pengar sätts de in direkt på ditt anmälda konto. Visar det sig att du ska betala in mer så ska betalningen av skatten ske inom 90 dagar från det att du mottagit slutskattesedeln.

Tips inför årets deklaration

För dig som har fonder, ISK (investeringssparkonto) eller bostadsuppskov
Du som har fondandelar (investeringsfonder), investeringssparkonto (ISK) eller bostadsuppskov beskattas för en schablonintäkt som utgör inkomst av kapital. Schablonintäkten beräknas av banken eller fondbolaget och bostadsuppskovet av Skatteverket. Schablonintäkterna är redan ifyllda på din deklaration. Skattesatsen för kapitalinkomster är 30 procent.

 • Schablonintäkten för andelar i fonder är 0,4 procent av värdet av dina fondandelar vid årets ingång.
  Exempel: Fondvärdet per den 1 januari 2020 var 100 000 kronor. Schablonintäkten blir 400 kronor (0,4 procent av 100 000 kronor) Skatten blir 120 kronor (30 procent på 400 kronor). Det motsvarar 0,12 procent av värdet.
 • Schablonintäkten för ISK 2020 är 1,25 procent av ett framräknat kapitalunderlag. Samma nivå som föregående år. Exempel: Beräknat kapitalunderlag för 2020 är 100 000 kronor. Schablonintäkten blir 1 250 kronor och skatten blir 375 kronor (30 procent av 1 250 kronor). Det motsvarar 0,375 procent av kapitalunderlaget.
 • Sista året med schablonintäkt för bostadsuppskovet. Schablonintäkten är 1,67 procent av det uppskovsbelopp som fanns den 1 januari 2020. Skatten blir 30 procent av schablonintäkten d.v.s. cirka 0,5 procent av uppskovet.
  Exempel: Uppskovsbeloppet är 1 000 000 kronor. Schablonintäkten är 16 700 kronor (1,67 procent på 1 000 000 kronor). Skatten på det beloppet blir 5 010 kronor (30 procent av 16 700 kronor) vilket motsvarar cirka 0,5 procent av uppskovsbeloppet. För försäljningar av privatbostäder som skedde under perioden 21 juni 2016 till 30 juni 2020, fanns det inget tak för hur stora uppskov som fick göras. Från och med 1 juli 2020 har dock ett nytt takinförts och på försäljningar från det datumet är det maximala uppskovsbeloppet 3 000 000 kronor.
Skjuta upp, behålla eller skatta fram uppskov?

Från och med 1 januari 2021 har man slopat räntebeläggningen av bostadsuppskoven, både gamla och nya uppskov. Det innebär att om du har sålt din bostad med vinst under 2020 och söker uppskov kommer uppskovsbeloppet inte påföras någon schablonintäkt. Man kan uttrycka det som att du har ett räntefritt lån av staten eftersom du kan skjuta upp skatten på din vinst. Du kan fortfarande välja mellan att skatta av vinsten eller att begära uppskov med beskattningen (under förutsättning att du uppfyller villkoren). Men om du väljer uppskov kostar det dig alltså inget. Det är dock viktigt att komma ihåg att du fortfarande har en latent skatteskuld och att det inte är skatten du får uppskov med utan vinsten du begärt uppskov med.

Skatten på kapital är 30 procent men eftersom det endast är 22/30 av vinsten som beskattas blir den 22 procent. Därför brukar man lite slarvigt säga att skatten på kapitalvinst vid bostadsförsäljning är 22 procent. Du kan alltid återföra hela eller delar av gamla uppskov även om du inte avyttrar din bostad. Minsta belopp för återföring är 20 000 kronor per år. Den frivilliga återföringen gör du på blankett K2 avsnitt H. Om du inte har tillräckligt med skatt för att kunna få skattereduktion för husarbete mot och samtidigt har bostadsuppskov kan du ”plocka fram” en vinst till beskattning.

Eftersom man slopat schablonintäkten på uppskov, både på gamla och nya, finns det en möjlighet att ansöka om bostadsuppskov i efterhand. Det gör man genom att begära omprövning av sin deklaration senast sjätte året efter det år bostaden såldes. Den som sålt sin bostad under åren 2015 -2019 utan att begära uppskov med vinsten eller frivilligt återfört uppskov kan begära omprövning. Observera att du då också får betala uppskovsränta retroaktivt för de år som uppskovet gäller. Ta hjälp av Skatteverkets nya e-tjänst. Där kan du se om du uppfyller reglerna för att få uppskov och vad det netto innebär ekonomiskt för just dig och om du tycker att du vill begära omprövning. Skatteverkets beräkningstjänst

För dig som har sålt värdepapper

Sänk skatten med dina aktieförluster. Vinster och förluster på försäljning av marknadsnoterade värdepapper (aktier, fondandelar m.m.) kan kvittas fullt ut mot varandra. Om du har uppskov från gamla aktiebyten (uppgifter ska finnas på deklarationsspecifikationen) kan dessa utnyttjas för kvittning mot förluster. Det gör du genom att fylla i uppskovsbeloppet på årets K4 blankett under avsnitt B. Dessa ”vinster” kan alltså utnyttjas utan att du säljer aktien. Om dina förluster från värdepappersaffärer överstiger vinsterna är de överskjutande förlusterna bara värda 70 procent.

För dig som hyrt ut din privatbostad

När du hyr ut ditt småhus, din ägarlägenhet, din bostadsrätt eller din hyresrätt med överskott, ska du redovisa överskottet som inkomst av kapital. Skatten är 30 procent.

Schablonavdraget vid uthyrning av privatbostad är 40 000 kronor. Utöver detta har du möjlighet att göra avdrag för en del av dina kostnader för bostaden. För småhus och ägarlägenheter är avdraget 20 procent av hyresintäkten. Det innebär att om du exempelvis hyrde ut ditt fritidshus under sommaren 2020 för 50 000 kronor blir den inkomsten skattefri. Du får göra det generella avdraget på 40 000 kronor samt avdrag med 20 procent av hyresinkomsten på 50 000 kronor (10 000 kronor). Det skattepliktiga överskottet bli då 0 kronor (50 000 – 40 000 – 10 000= 0). Har du däremot hyresintäkter som överstiger 50 000 kronor kommer du att du behöva skatta för det.

När du hyr ut din möblerade bostad tillfälligt till olika hyresgäster på ett sätt som liknar hotellverksamhet kan du dessutom bli skyldig att registrera dig för moms och betala densamma. Hyr du ut per dygn eller vecka i fler än sammanlagt 16 veckor (112 dygn) för minst 50 000 kronor exklusive moms, jämställs det med hotellrörelse och då ska du även betala in moms till Skatteverket. Momsen är 12 procent. Läs mer på Skatteverket. Där finns bra exempel hur du ska deklarera vid olika typer av uthyrning. 
Hyra ut bostad

För dig som har lån

Dela på ränteavdragen. Om till exempel båda makarna i en familj är gemensamt betalningsansvariga för lån kan de fördela ränteutgifterna mellan sig för att på så sätt få maximal skattereduktion för underskott i kapital. Den maximala skattereduktionen är 30 procent och det får man för underskott upp till 100 000 kronor. Om underskott i kapital för någon part överstiger 100 000 kronor blir bara skattereduktion 21 procent av det överskjutande beloppet. . Det går utmärkt att ändra på den förtryckta fördelningen av räntan. Exempel; du har haft ränteutgifter på 130 000 kronor och har inga andra inkomster under inkomst av kapital. Ditt underskott av kapital blir då 130 000 kronor. Du får skattereduktion med 30 000 kr (30 procent av 100 000) + 6 300 kr (21 procent av 30 000) = 36 300. Om ni i stället fördelar räntorna emellan er med 65 000 kronor vardera blir skattereduktionen totalt 39 000 kronor (2 x 65 000 x 30 procent). En skillnad på 2 700 kronor. Självklart måste ni ha koll på att det finns skatt att få skattereduktion emot.

Övrigt att tänka på

Statlig inkomstskatt. Den statliga inkomstskatten är 20 procent av den del av den beskattningsbara inkomsten som överstiger 509 300 kronor.

Fortfarande avdragsgillt pensionssparande för vissa. Skulle du helt sakna pensionsrätt i din anställning eller har du inkomst av aktiv näringsverksamhet får du fortfarande göra avdrag för pensionssparande. 2020 får du göra avdrag för betald premie med högst 35 procent av inkomsten. Avdraget får uppgå till högst 10 prisbasbelopp (473 000 kronor). Däremot är avdragsrätten för den som har pensionsavsättningar i sin anställning avskaffad.

Kom ihåg att det är du som köpare av rut- och rot- tjänster som ansvarar för att uppgifterna om skattereduktion är riktiga.

 • Kontrollera fakturorna! Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion och inte material eller maskinkostnader.
 • Kom också ihåg att skattereduktionen som ges under året endast är preliminär. Om du inte har tillräckligt mycket skatt att räkna av skattereduktionen mot, blir du återbetalningsskyldig för den del du inte kan utnyttja. Du kan inte spara det till ett annat år. Om ni är flera i hushållet som köpt husarbete kan det i vissa fall gå att begära omfördelning av skattereduktionen till någon annan i hushållet. Det gör man i deklarationen under ”Övriga upplysningar”. För att kunna föra över rot-delen måste den personen vara delägare av bostaden.
 • Det totala taket för skattereduktion för rot och rut är 50 000 kronor per person och år. För att kunna utnyttja maximalt rot/rut måste man alltså ha en slutlig skatt på minst 50 000 kronor.
 • Om ni är två ägare till bostaden som har rot-renoverat och någon av er inte har tillräckligt hög skatt för 2020, se om ni kan omfördela ränteavdragen så att den som tjänar mer tar större del av ränteavdragen.
 • En annan möjlighet kan vara att fördela rot-avdraget mellan bostadens ägare så att den som tjänat mer och betalat mer skatt tar en större del av rot-avdraget. Men det förutsätter att rot-arbetena totalt ligger under maxnivån som uppgår till arbetskostnader på knappt 167 000 kronor.

Exempel: Rot-arbeten på 150 000 kr. Istället för att ta 75 000 kr var så tar den ena 100 000 kr och den andre 50 000 kronor. Den som har för låg skatt för rot och har uppskov med exempelvis kapitalvinstskatt från tidigare bostadsförsäljning kan plocka fram sådan vinst till beskattning för att på så sätt kunna utnyttja större del av rot/rut-avdraget.

Subventionsgraden för rot är 30 procent av arbetskostnaden och den maximala skattereduktionen är 50 000 kronor per år och person. Det innebär att den maximala skattereduktionen kommer att räknas på ett underlag som är knappt 167 000 kronor per år och person.

Subventionsgraden för rut är 50 procent av arbetskostnaden och den maximala skattereduktionen är 50 000 kronor per år och person. Det innebär att den maximala skattereduktionen räknas på ett underlag på 100 000 kronor per person och år.

Tänk på att den totala skattereduktionen för rot och rut-arbeten är 50 000 kronor per person och år. Läs mer om Rot och rutarbete på Skatteverket

Betala in till skattekontot om du betalt för lite preliminärskatt för 2020. Du kan när som helst betala in pengar till ditt skattekonto. Om du räknar med en ”kvarskatt” på mer än 30 000 kronor borde du redan gjort en extra skatteinbetalning för att helt undvika kostnadsränta. Räntan på belopp över 30 000 kronor började räknas från och med den 13 februari. Räntan på skattekontot räknas dag för dag. Har du kvarskattebelopp på högst 30 000 kronor är sista betalningsdag för att helt slippa ränta den 3 maj. Kostnadsräntan är idag 1,25 procent på årsbasis. Räntan är inte avdragsgill. Kvarskatten betalas in till Skatteverkets bankgirokonto 5050-1055.

Du ska även ange dina inbetalningsuppgifter. OCR- nummer hittar du på din preliminära skatteuträkning som finns med din inkomstdeklaration eller på ditt kommande slutskattebesked. Har du e-tjänsten kan du även ta fram ditt OCR- nummer där eller beställa inbetalningskort via Skatteverkets beställningstjänst. Det går även att få fram ditt OCR-nummer på Skatteverkets hemsida genom att ange ditt personnummer.

Betala rätt skatt från början. Kom ihåg att om du vill ha skattejämkning måste du ansöka om jämkning varje år. Tidigare fick du en förfrågan från Skatteverket om du ville ha fortsatt jämkning. Så du som har stora ränteutgifter eller inkomster från flera olika arbetsgivare eller pensionsinstitut bör fundera på att söka jämkning för inkomståret 2021. Gör en preliminär skatteberäkning på Skatteverkets webbplats.

Ovanstående information är avsedd att ge en allmän vägledning om skattereglerna och de valmöjligheter du kan ställas inför. Observera att informationen inte är anpassad efter din ekonomi eller dina specifika förutsättningar och därför inte får ses som en rekommendation om vilket val som är lämpligast just i ditt fall. För att få ett förslag som är anpassat efter din situation, bör du kontakta någon med kunskap inom området.

För mer information kontakta:
Jens Magnusson,
Privatekonom
070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se

Américo Fernández,
Analytiker
070-739 45 64
americo.fernandez@seb.se

Susanne Eliasson,
Privatekonomisk analytiker
070-763 65 88
susanne.eliasson@seb.se

Viktiga datum för deklarationen

 • 3–9 mars 2021 Du som har en digital brevlåda eller skaffade en digital brevlåda senast den 25 februari i år kommer ha deklarationen i den.
 • 15 mars–15 april 2021 Du som inte har digital brevlåda får en hemskickad pappersdeklaration.
 • 16 mars 2021 Deklarationstjänsten öppnar.
 • 30 mars 2021 För att få en eventuell skatteåterbäring i april måste du senast 30 mars godkänna deklarationen digitalt och göra det utan några ändringar eller tillägg.
 • 7–9 april 2021 Skatteverket betalar ut skatteåterbäring till dem som godkände deklarationen digitalt senast den 30 mars utan att göra ändringar eller tillägg.
 • 3 maj 2021 Sista dagen att deklarera.
 • 8–11 juni 2021 Skatteverket betalar ut skatteåterbäring till dem som deklarerade senast den 3 maj.
 • 12 november 2021 Kvarskatten ska vara betald.