Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Nordiska investerare stödjer Världsbanken att öka medvetenheten kring jämställdhet

SEB agerade lead manager när Världsbanken tog in motsvarande 440 miljoner dollar i Sustainable Development Bonds (obligationer som stödjer FN:s mål för hållbar utveckling) denominerade i norska och svenska kronor. Världsbanken lanserade obligationerna samtidigt som den ville höja medvetenheten kring sin strategi och sina projekt och program fokuserade på jämställdhet och hälsa, med betoning på hur Covid-19 oproportionerligt påverkar kvinnor.

– Vi tackar investerarna för deras löpande stöd till Världsbanken och för deras fortsatta fokus på jämställdhet och kvinnors hälsa och välbefinnande, särskilt när pandemin hotar att öka gapen och upphäva de hållbarhetsframgångar som nåtts de senaste årtiondena, säger Jingdong Hua, vice ordförande och treasurer vid Världsbanken.

– Ända sedan vi utvecklade det gröna obligations-konceptet med Världsbanken 2007/2008 har vi arbetat tillsammans med ett stort antal transaktioner inom hållbarhetsområdet. Jämställdhet och hälsa är mycket viktiga områden för SEB, och vi är väldigt stolta över att arbeta med Världsbanken med detta initiativ, säger Christopher Flensborg, chef för Climate and Sustainable Finance på SEB.

Bland investerarna fanns Svenska kyrkan, Cliens Kapitalförvaltning, Folksam Group, Handelsbanken Asset Management, Nordea Asset Management, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 SR-Bank, SEB Företagsobligationsfond Hållbar, SPP/Storebrand, Swedbank Robur, och Telia Company.

Världsbanken fick ett mycket positivt mottagande från investerare för sitt erbjudande, enligt Karl-Johan Nystedt, chef för Public Sector & SSA Origination, Debt Capital Markets, på SEB. Detta trots att marknaden i svenska kronor har varit svårnavigerad för SSA-utgivare (stater, överstatliga institutioner och myndighetsorgan) under 2021 på grund av att kvantitativa lättnader har resulterat i tighta kreditspreadar ur ett historiskt perspektiv och på grund av att räntevolatiliteten varit hög den senaste tiden.

– Vi var väldigt nöjda med det starka mottagandet detta erbjudande fick från högkvalitativa svenska investerare, vilket är ett bevis på styrkan i och förtroendet för Världsbankens engagemang för detta ändamål. Marknaden i norska kronor har erbjudit SSA-utgivare bra förhållanden för finansiering under 2021 då det finns signifikant likviditet i systemet samt ett netto-negativt utbud av statspapper. Det här NOK-erbjudandet var inget undantag, säger Karl-Johan Nystedt.

Läs mer här: World Bank Launches Sustainable Development Bonds in Scandinavian Currencies While Raising Awareness for Gender Equality and Health