Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

”Naturligt steg för att få jobba med hållbarhet i praktiken”

– Efter att under många år ha suttit på finansdepartementet och förhandlat de nya hållbarhetsregelverken kändes det naturligt att komma ut i verkligheten och få jobba med dem i praktiken. Det säger Åsa Knudsen Sterte, ny hållbarhetsrådgivare på SEB. 

Åsa började i februari som senior advisor inom Climate & Sustainable Finance, en av enheterna inom Sustainable banking. Hon kommer närmast från Finansdepartementet där hon har arbetat i drygt åtta år, varav de fyra senaste på en specialinrättad tjänst inom finansmarknadsavdelningen med fokus på att integrera hållbarhet i regelverket för finansmarknaden.

– En stor del av tiden har jag ägnat åt att för Sveriges räkning förhandla om EU:s lagförslag om Sustainable Finance, däribland disclosureförordningen och taxonomiförordningen. Jag var också den på finansdepartementet som ansvarade för att ta fram det gröna ramverket inför utgivningen av statens första gröna obligationen. Där hade jag förmånen att få samarbeta med mina nuvarande skickliga kollegor på SEB, säger hon.

Tidigare har Åsa Knudsen Sterte arbetat med kapitalförvaltning på bank, samt på Riksbanken och Konjunkturinstitutet.

Vad var det som lockade dig till SEB?

– Generellt kände jag att det var dags att gå tillbaka till den privata sektorn. Här har jag möjlighet att dra nytta av min erfarenhet och expertis om de nya regelverken för att kombinera hållbarhet med finansiell avkastning.

– Att jag valde just SEB handlar om att jag uppfattar att SEB står bakom det man säger och har en agenda som genomsyras av att hållbarhet inte handlar om välgörenhet, utan är en nödvändig förutsättning för att skapa framtida finansiell avkastning och en positiv samhällsekonomi.

Vad är din roll på banken?

– Jag ska jobba gentemot kunder med produkter som hållbarhetslänkade lån och obligationer, gröna obligationer och sociala obligationer. Det handlar bland annat om att sätta ramverk och struktur för uppläggen.

– Sedan hoppas jag också kunna bidra på ett lite bredare plan i kunddialogen. Här är vi väl positionerade eftersom vi dels har medarbetare som arbetat med taxonomin på expertgruppsnivå, dels har personer som utvecklat modellen Impact Metric Tool för att analysera portföljer utifrån taxonomin.

– Tillsammans med min erfarenhet täcker vi därmed hela skalan i vår rådgivning. Jag har svårt att tror att det finns någon annan bank som är bättre positionerad när det gäller att vara bollplank till kunder som funderar på hur de ska förhålla sig till de nya regelverken framåt, säger hon.