Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Midsommar – samma som förra året

Priset för midsommar blir detsamma som förra året. Det visar SEB:s Midsommarindex, en korg av varor relaterade till högtiden. Tidigare år har SEB:s Midsommarindex alltid visat högre prisökning än konsumentprisindex (KPI). Så inte i år.

Jämförelsesiffrorna i SEB:s Midsommarindex gäller maj 2021 jämfört med maj 2020 och visar en marginell ökning av produkterna i SEB:s midsommarkorg om 0,1 procent. Under samma tid steg Konsumentprisindex, KPI, med 1,8 procent.

– Det har varit ett minst sagt annorlunda år där priser rört sig ovanligt mycket, men också där gamla stabila säsongsmönster satts i vänteläge, säger Marcus Widén, ekonom på SEB.

Det senaste året är det framför allt energi, vissa varor men också ett antal tjänster som bidragit till stigande priser. Samtidigt var det i pandemins inledande skede svårt att faktiskt mäta priser, även om utmaningarna var större i övriga Europa än i Sverige.

Under ganska många år har livsmedelspriserna stigit mer än övriga priser. Inför förra årets midsommar var det färska bär och kaviar som stack ut. Väder och tillfälliga effekter är återkommande teman i diskussionen om livsmedelspriser. En kall och sendragen vår byttes i juni till en värmechock, något som har potential att ändra förutsättningarna.

– Midsommar ligger i en tid då årets nya skörd eventuellt hinner ut i butik – eller inte. Just i juni brukar det innebära stora prisrörelser, även oaktat den tillfälliga efterfrågechocken i samband med högtider, säger Marcus Widén.

Under våren fanns osäkerhet om huruvida skörden skulle bli försenad eller ej, men både jordgubbar och potatis verkar inte vara något problem inför midsommar, och förra årets pristopp ser ut att bli något mindre den här gången.

– Vi kan ju bara titta på officiell statistik för att förklara olika prisrörelser. Frågar du odlarna själva, så pratar de sällan enbart om volym utan även kvalitet på enskilda delsegment av produkter.

I likhet med förra året poängterar Marcus Widén att priskänsligheten kring högtider verkar mindre än resten av året.

– Även om vi fortfarande har restriktioner som hindrar oss att mötas som vi brukar är viljan att träffas i år ännu starkare än förra året, då vi nu har ett helt år av restriktioner bakom oss, till skillnad från förra årets två månader.