Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Många företagare sparar inte till pensionen – riskerar framtida pensionssmäll

En stor majoritet av Sveriges företagare har en tillräckligt stor egen ekonomisk buffert för att klara tillfälliga nedgångar i omsättning och intäkter. Men när det gäller avsättning till den egna pensionen ser det betydligt sämre ut.  – Många företagare riskerar att bli framtida pensionsförlorare, säger Américo Fernández, företagarekonom på SEB.

SEB:s senaste Företagarindikator som publicerades den 12 januari, visade att landets enmansföretagare blivit något mer optimistiska när det gäller utvecklingen för de kommande tre månaderna, jämfört med i december.

– De positiva nyheterna vad gäller vaccinutrullning samt regeringens besked om förlängda företagsstöd bidrar sannolikt till en tilltagande optimism bland företagare, säger Américo Fernández.

I SEB:s senaste undersökning om företagares framtidstro ställdes även ett par kompletterande frågor. Dessa handlade om huruvida företagen har en tillräcklig ekonomisk buffert samt i vilken utsträckning företagare avsätter medel till den egna pensionen.

–Att nio av tio företagare har en ekonomisk buffert som gör att de klarar två månader med helt uteblivna intäkter är utan tvekan goda nyheter, säger Fernández, som menar att egna medel är av yttersta vikt vid så pass snabba fall i omsättning och intäkter som noterats i samband med pandemin.

–De statliga stöden kommer med fördröjning, samtidigt som nedgången är här och nu, säger han.

Men om undersökningen om buffertar visar på ett tämligen stort mått av trygghet och stabilitet hos företagare så visar undersökningen om pensionsavsättningar snarare på det motsatta. 

 Att så många som fyra av tio företagare inte sparar till pensionen, vare sig det handlar om tjänstepensioner i det egna företaget eller om privat sparande, är oroväckande, säger Fernández, som menar att på lång sikt så riskerar många företagare att bli pensionsförlorare.

Han pekar bland annat på beräkningar som visar att de som helt saknar tjänstepension, vilket gäller för många egna företagare, i genomsnitt får 25 procents lägre pension.

Problemet med låga, och ibland obefintliga, pensionsavsättningar är störst bland de mindre företagen, här definierat som bolag med en årsomsättning under en halv miljon kronor. Här är det en majoritet, 53 procent, som inte sparar till den egna pensionen.

 De mindre företagen har dels lägre intäkter, dels har de kanske heller inte någon kontinuerlig kontakt med en revisor, som kan påpeka det viktiga i att göra avsättningar till pensionen, säger Américo Fernández, som emellertid påpekar att det allra viktigaste för att säkerställa en trygg pension faktiskt inte är att pensionsspara.

–Det är att regelbundet ta ut en pensionsgrundande lön från bolaget, menar han.

–Men utöver det, fortsätter Fernández, bör en företagare också spara till den egna pensionen.  

Har poängterar också att egna företagare, i motsats till privatpersoner, är tillåtna att dra av för pensionssparande. Avdragsrätten gäller för 35 procent av överskottet i firman för ett år.

Hur mycket bör då en företagare sätt av till pensionen?

Enligt Fernández bör en företagare sätta av åtminstone 4,5 procent av en månadslön på upp till cirka 42 000 kronor för att motsvara avsättningar som de flesta anställda med kollektivavtal får. På belopp över den nivån bör 30 procent sättas av.

–Och den som har 20 år, eller mer, kvar till pensionen, bör ha stor exponering mot aktiemarknaden i sitt sparande. Detta eftersom aktier ger högst avkastning på lång sikt. Att inte ta risk är också en risk, poängterar Fernández.