Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Lättare restriktioner – början på slutet för en het bostadsmarknad?

Det var både glädjande och efterlängtade nyheter när regeringen annonserade att man planerar att släppa på restriktionerna i fem steg, från 1 juni fram till september. Ett tydligt tecken på att slutet på pandemin är inom räckhåll. Vid sidan av de goda nyheterna uppstår nu frågan om en lugnare bostadsmarknad är att vänta när vi återigen kan börja konsumera mer än bara boende, skriver Américo Fernández i sitt boränteråd för juni.

Regeringen meddelade den 27 maj att man planerar att återöppna Sverige i form av en femstegsraket med start 1 juni. Ett besked som av många mottagits med lättnad, inte minst bland företag och företagare som i vissa fall närmast drabbats av näringsförbud under långa perioder. Även hushållen välkomnar beskedet och kommer med största sannolikhet att successivt återgå till att konsumera enligt mer normala förhållanden vilket är glädjande nyheter för bland annat tjänstesektorn. Men vad innebär det för bostadsmarknaden?

Under pandemins initiala fas såg vi kraftigt fallande prisförväntningar hos hushållen (SEB:s Boprisindikator), fallande tillväxt och stigande arbetslöshet. Kombinationen av dessa och historiska krismönster fick de flesta prognosmakare, inklusive vi på SEB, att tro på en rejäl sättning på bostadsmarknaden. Resultatet blev som bekant en snabb och stark återhämtning i förväntningar och därmed också en rekordstark bostadsmarknad med tvåsiffriga prisuppgångar. Inte minst för villamarknaden som under en 12-månaders period steg med över 20 procent. Det blev tydligt att de så kallade pandemieffekterna underskattades. När vi inte längre kunde resa utomlands och hänvisades till att arbeta mer hemifrån sökte vi oss till bostadsmarknaden och efter större boenden.

Om vi nu har ett återöppnande av Sverige (och omvärlden) framför oss är det inte rimligt att anta att trycket på bostadsmarknaden kommer minska? Svaret är NJA. En klassisk halvgardering tagen direkt från 90-talets tipslördag på TV4.

De så kallade pandemieffekterna kommer att klinga av och därmed dämpa trycket på bostadsmarknaden. Men det kommer ske successivt med en större tillbakagång först under hösten då vi förhoppningsvis är fullt vaccinerade. Det ska dock inte uteslutas att en del beteenden kommer att kvarstå. Många, både arbetstagare och arbetsgivare, har vant sig och sett vissa fördelar (både ekonomiska och arbetsmiljörelaterade) med hemmaarbete.

Det rimliga är därför att anta att vi kommer fortsätta jobba hemifrån i viss utsträckning även post Covid-19. Därtill har vi både en del strukturella utmaningar på bostadsmarknaden som kvarstår men också en ekonomisk politik som båda talar för en uppåtgående bostadsmarknad. Det låga bostadsutbudet i förhållande till den stora efterfrågan är en känd utmaning som allt annat konstant pressar upp priserna på bostadsmarknaden. Det låga ränteläget har blivit en del av det nya normala och om något har pandemin lett till att det kommer att bestå ännu längre.

Tesen stärktes ytterligare när Riksbanken, i sin senaste prognos, aviserade om nollränta fram till mitten av 2024. Sammantaget finns alltså fler krafter som talar för en fortsatt het bostadsmarknad än det motsatta. Hur het den blir avgörs i mångt och mycket av hur snabbt pandemieffekterna klingar av och försvinner från våra bostadsbeteenden.

Så, vad ska du som bostadsköpare/säljare dra för slutsatser? Fastna inte i att försöka identifiera den exakta temperaturen på bostadsmarknaden. Pandemin har visat oss att ekonomiska förutsättningar kan förändras snabbt. Ta istället tillfället och gardera dig med en sund bostadsekonomi som håller oavsett temperatur.

1) Bygg upp en räntebuffert,

2) Se till att ha en kombination av löptider i räntekorgen och viktigaste av allt,

3) Fatta långsiktiga bostadsbeslut och fastna inte i kortsiktiga bostadsprisrörelser.