Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Kvinnor lyckas bättre med investeringar än män

En ny undersökning från SEB visar att kvinnor lyckas bättre med sina investeringar än män. Under 10 av de senaste 12 åren har kvinnors nettokapitalvinster mätt som medianvärde varit högre än männens medan deras nettokapitalförluster varit lägre. Detta blir ännu tydligare under tider av kris, såsom den globala finanskrisen under 2008 och börsraset under pandemivåren 2020.

Undersökningar visar att män äger ungefär dubbelt så mycket som kvinnor, och som ett resultat av detta är även männens totala kapitalvinster i kronor ungefär dubbelt så stora som kvinnornas. Men den här övergripande statistiken återger inte hela bilden. I en ny undersökning där SEB analyserat förändringar i finansiella nettokapitalvinster (fortsättningsvis benämnt kapitalvinster) samt tittat på sina egna kunders spar- och investeringsbeteenden träder en annan bild fram – den visar att kvinnor trots att de i mycket mindre utsträckning än männen investerar faktiskt lyckas bättre med sitt sparande.

Undersökningen fokuserar på medianvärdet i sparande då detta i motsats till medelvärdet inte påverkas av snedfördelningar som kan finnas och har ett lägre antal mycket höga värden. Detta har rapportförfattarna valt att göra då det är män som fortfarande dominerar i toppskiktet där de med de största kapitalvinsterna återfinns, vilket påverkar medelvärdet. Genom att använda medianvärdet får man istället en bild av hur utvecklingen ser ut i den bredare gruppen av investerare.

Undersökningen visar att kvinnors kapitalvinster på medianen har varit större än männens och att deras förluster varit mindre under alla år mellan 2008-2019, förutom 2010 och 2015. Under 2019 var till exempel medianvärdet för kapitalvinster 17 procent högre bland kvinnor än män. Data från SEB visar vidare att tillväxten i kvinnors sparande och investeringar under perioden 2007 till mitten av 2020 överträffar männens samt att kvinnor både under finanskrisen 2008 och under börsraset under våren 2020 förlorade mindre pengar än män.

– Trots att det fortfarande är färre kvinnor än män som investerar och därmed har kapitalvinster så ser vi att kvinnorna lyckas bättre, har högre tillväxttakt och hanterar kriser bättre. Vi hoppas att detta kan bidra till att höja självförtroendet och inspirera fler kvinnor till att börja investera, säger Emma Heikensten, som jobbar som strategisk analytiker på SEB och som tagit fram rapporten.

Även om kvinnor på medianen lyckas bättre än män så är det fortfarande färre kvinnor som har kapitalvinster – av de som investerar är 43 procent kvinnor och 57 procent män. Kvinnors kapitalvinster är dessutom generellt lägre än mäns sett till totalen och medelvärden. Under 2019 var till exempel kvinnors andel av de totala kapitalvinsterna i Sverige 26 procent.

– Det faktum att det är färre kvinnor som har kapitalvinster samt att deras totala vinster är lägre än männens är inte oväntat givet de normer, den samhällsstruktur och vår historia. Över tid har kvinnor till exempel inte haft samma rättigheter som män när det gäller att få tillgång till finansiella tjänster, vilket i kombination med faktorer såsom en segregerad arbetsmarknad, skillnader i hushållsarbete och tillgång till sociala och professionella nätverk interagerar och fortfarande påverkar kvinnors möjligheter att investera, säger Emma Heikensten.

– Samtidigt är sparande och investeringar viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv. Ojämlikt ägande bidrar till en ojämställd ekonomi. Att ha tillgång till ett sparkapital ger också autonomi och trygghet genom livet och en möjlighet att lämna dåliga förhållanden – oavsett det gäller kärleksförhållanden eller relationer med en arbetsgivare, säger Emma Heikensten.

Ladda ned och läs rapporten