Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

”Känner stolthet över bankens engagemang”

Teamet bakom Avidnote som fick utmärkelsen Best Traction i den svenska finalen av Venture Cup. Zoubir Aouad står längst till vänster på bilden.

När Zoubir Aouad blev entreprenör och företagsbyggare fick han stor nytta av de erfarenheter han hade som tidigare bankanställd.  – Det jag främst tog med mig från tiden som rådgivare på banken var hur viktigt det är att bygga relationer till kunderna, säger han.

Det började för drygt 20 år sedan med en deltidstjänst under studietiden, och fortsatte med en fast anställning. Efter jobb med bland annat kundtjänst och som kundansvarig på kontor fick Zoubir Aouad 2015 rollen som deputy business manager, det vill säga affärsrådgivare, åt större företag.

Det handlade bland annat om att underlätta för exportföretag att göra affärer med andra länder, berättar Aouad.

Trots att han trivdes väldigt bra på SEB så fanns där alltid ett intresse av att någon gång bli sin egen. 

Jag blev faktiskt väldigt inspirerad av de kundkontakter jag hade på banken. Men främst var det nog en önskan av att testa det okända, att våga ta risken, säger han.

Det var i samband med den stora flyktinginvandringen 2015 - 2016 som Aouad tillsammans med två andra entreprenörer såg möjligheten att göra en insats för både många av flyktingarna och för svenska företag samt att också tjäna pengar på det. Han kunde nämligen se att många av de nyanlända hade kompetenser som efterfrågades på den svenska arbetsmarknaden.

– Vi startade ett bemanningsföretag med fokus på invandrare, säger Aouad, som menar att ytterligare en drivkraft var att ha gärna ville ge något tillbaka.    

Även om mina föräldrar inte var flyktingar när de kom till Sverige från Algeriet så har de, liksom hela familjen, fått mycket i det nya hemlandet, menar han, och pekar bland annat på den fria utbildningen.   

Idén visade sig vara helt rätt, och bemanningsföretaget, som främst verkade i Göteborg och kringliggande områden, utvecklades snabbt. 2019 uppgick omsättningen till 20 miljoner kronor. När pandemin bröt ut 2020 så slog det naturligtvis hårt mot verksamheten. Och även om bolaget överlevt nedstängningen, och nu utvecklas starkt igen, så berättar Aouad att han och hans på partners från bemanningsföretaget numera också är involverade och delägare i ett annat bolag.

Det var under pandemin som vi passade på att utveckla ett digitalt system som ska underlätta för akademiska forskare att göra markeringar och anteckningar när de går igenom vetenskapliga skrifter och kompendier, säger han.

För många forskare och doktorander är det ett reellt problem att hålla ordning på alla anteckningar och papper som under en forskarperiod kan räknas till flera hundra, ibland flera tusen. Med den webbaserade applikationen Avidnote, som Aouad och hans medgrundare utvecklade, kan forskare och akademiker att föra och organisera forskningsanteckningar online på ett systematiskt sätt.

Avidnote, är ett SaaS-bolag (Software As A Service), och har i dag globalt över 2 000 användare.

Vi marknadsför Avidnote gentemot såväl hela universitet och institutioner som enskilda forskare, förklarar Aouad.   

Tillväxten är stark – mellan 60 och 80 nya användare i veckan. Största enskilda landet är USA, där systemet har användare på både Harvard och Princeton. Men Avidnote har också många kunder i Europa, bland annat på engelska Oxford och svenska Chalmers.

Men vi växer också i både Asien och Afrika, poängterar Aouad.  

Det snabba internationella genombrottet var främsta anledningen till att Avidnote under hösten erhöll utmärkelsen Best Traction i den svenska finalen av Venture Cup – tävlingen där framgångsrika start-up-bolag uppmärksammas.

Det långsiktiga målet för Avidnote är ambitiöst – en omsättning på en halv miljard kronor per år om 6 - 7 år – men är, enligt Aouad, fullt realistiskt. 

Många forskningsintensiva företag, exempelvis inom Life Science, följer universiteten, och nästa kundgrupp vi kommer att fokusera på är just större forskningsintensiva företag, säger Aouad, som inte tvekar när han ska peka på vilka erfarenheter från banken som han i dag ser som de mest värdefulla.

Det är att bygga upp relationer till kunderna. Det handlar om att skapa ett ömsesidigt förtroende, säger han och fortsätter:  

Något annat jag också lärde mig på SEB var att alltid titta kritiskt på nya affärsidéer.

Men han berättar också på vilket sätt han tycker att bankerna, inklusive SEB, kunde bli ännu bättre på att främja företagande och entreprenörskap.

Banken skulle kunna skapa fler nationella nätverk för Life Science-, SaaS- och tech-bolag. Bolagen inom dessa sektorer har behov av att träffa och interagera med andra bolag. Det skulle kunna ske genom regelbundet återkommande seminarier och bolagsträffar, både fysiska och digitala, där bolagen kan träffads och utbyta erfarenenheter. Det skulle gagna både de enskilda bolagen och utvecklingen i stort, säger Aouad, som alltså menar att SEB skulle kunna stå som värd för sådana event.

Det skulle också gagna SEB, säger Aouad, som tillägger:

Banken har ju redan i dag ett mycket gott anseende som företagarbank, och det finns anledning att känna en viss stolthet över SEB:s engagemang när det gäller företagande och entreprenörskap.