Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Investerarinitiativ uppmanar företag i Myanmar att skydda mänskliga rättigheter

Tillsammans med 76 andra institutionella investerare går SEB:s fondbolag SEB Investment Management med i ett investerarinitiativ som uppmanar företag verksamma i Myanmar att säkerställa att mänskliga rättigheter skyddas och att bolagen genom sin verksamhet inte understödjer den militära regimen.

SEB Investment Management har investeringar i en handfull multinationella företag, som genom samarbeten, dotterbolag eller partnerskap, har verksamhet i Myanmar. En central del i SEB Investment Managements hållbarhetsarbete och hållberhetspolicy är aktivt ägarskap och att värna mänskliga rättigheter.

Foto: Elisabet Jamal Bergström
Elisabet Jamal Bergström

– Investerarinitiativet är ett sätt att tydliggöra förväntningarna på bolagen vi investerar i, berättar Elisabet Jamal Bergström, chef för hållbarhet och ägarstyrning på SEB Investment Management.

Totalt förvaltar de 77 institutionella investerare som skrivit under initiativet 3 000 miljarder euro. 

Uppmaningen till företagen är att göra vad de kan för att kartlägga sina risker i den rådande situationen, vidta åtgärder för att skydda sin personal och i möjligaste mån motverka brott mot mänskliga rättigheter. 

Foto: Patrik Jönsson
Patrik Jönsson

– Som investerare förutsätter vi att de bolag vi investerar i följer internationella normer och konventioner. Genom initiativet kan vi uppmärksamma och påverka de aktuella bolagen som verkar i landet, säger Patrik Jönsson, senior specialist ägarstyrning på SEB Investment Management. 

Fakta:

Läs mer om SEB Investments Managements hållbarhetsarbete och policy på fondbolagets sida