Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB breddar storföretagsaffären till fler länder i Europa

SEB expanderar storföretagsaffären till fler länder i Europa. Division Stora företag & Finansiella Institutioner kommer att rekrytera nyckelpersoner och sätta upp nya kundteam med fokus på att ta in utvalda företagskunder i Schweiz, Österrike och Nederländerna.  

Planen är en naturlig fortsättning på den tillväxtsatsning som inleddes för drygt tio år sedan i de nordiska länderna och Tyskland och som under de senaste åren framgångsrikt breddats till Storbritannien.

– Vi ser att vår långsiktiga relationsbanksmodell fungerar bra gentemot utvalda kundsegment på denna typ av marknader. Nu vill vi ta vår beprövade affärsmodell och försiktigt expandera den på nya marknader, säger William Paus, co-head för divisionen. 

– Vi bygger på lärdomar från vår företagsaffär i Tyskland och Storbritannien att växa organiskt med lönsamhet. Så länge vi är fokuserade, extremt kostnadseffektiva och använder den skalbarhet som finns i vår modell räknar vi med att nå en lönsamhet i paritet med den vi har i vår nordiska affär, säger Joachim Alpen, co-head.

SEB i Tyskland har redan etablerat vissa kundrelationer i Schweiz och Österrike och där kommer nu kontoret i München att förstärkas med sikte på att öka antalet kunder i dessa länder. I Nederländerna kommer satsningen initialt att drivas gränsöverskridande från befintliga kontor i Sverige och andra länder.

– Holland har en intressant industristruktur och marknadsförutsättningar som passar vår affärsmodell och den nordiska affärskulturen, säger William Paus.

Vilka kunder kommer SEB att rikta sig mot?

– Vi följer samma modell som när vi etablerade oss i Storbritannien för några år sedan. Vi har gjort en lista på potentiella kunder med god kreditkvalitet, relevant omsättning, i sektorer som passar oss och som fungerar väl ur hållbarhetsperspektiv. Vi känner oss trygga med att vi över tid kommer att kunna ta in en relevant andel av dessa företag som kunder, säger Joachim Alpen.

Vad är det som talar för att SEB kommer att lyckas?

– Vi kommer att behöva jobba hårt och vara enormt proaktiva, men vi har en fördel i vår kundcentrerade affärsmodell, vi har en stark kapitalsituation, vi har ett relevant internationellt nätverk och vi har hög kompetens inom hållbarhet, Vår nordiska expertis är också intressant för de företag som ha verksamhet i de nordiska länderna, säger han.

– Vi kan också skörda frukterna av den långsiktiga kostnadsfokuserade strategi, som banken levt med i många år. Vi har en kostnadsposition som gör oss lönsamma i den här typen av kundsegment. Det är en lågmarginalaffär, men med bra relation mellan risk och avkastning, säger William Paus.

Hur många personer kommer att jobba med expansionen?

– Vi räknar med att på sikt ta in ett 20-tal personer för att jobba med detta. Vi förstärker kontoret i München och så snart det är konstruktivt och realistiskt möjligt är ambitionen att sätta upp ett lokalkontor i Holland, säger Joachim Alpen.