Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

God plattform för att fortsätta växa inom institutionsaffären

– Vi har vind i seglen och en god plattform att satsa ytterligare för att befästa positionen som den institutionella husbanken i Norden. Det säger Peter Lauridsen, som sedan februari är chef för Institutional Banking på SEB.

Institutional Banking är både en kundansvars- och produktorganisation. Affärsområdet har cirka 150 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannien, New York, Singapore och Hongkong.

Vi har övergripande ansvar för våra institutionella kundrelationer både vad gäller kundnöjdhet och lönsamhet. Målet är att lyfta den samlade affären inom hela bankens produktutbud och våra kunder driver aktivitet inom bland annat trading och depåtjänster, säger Peter Lauridsen

– På produktsidan märkte vi under coronakrisen i fjol att kunderna hade en viss beslutsvånda. De fokuserade på sina kontinuitetsplaner och ville inte fatta framåtriktade beslut. Nu börjar marknaden normaliseras och kunderna återgår till mer normala beslutsprocesser. De är villiga att investera i nya tillgångar, efterfrågar mer rådgivning.

Institutional Bankings kundbas består dels av finansiella investerare som pensionsfonder, försäkringsbolag och hedgefonder, dels av banker, både traditionella aktörer och nya nischaktörer och fintechbolag.

Hur ser tillväxtmöjligheterna ut?

–Vi ser inget behov av geografisk expansion, för oss handlar det om att gräva där vi står, med en vision om att vara den oomtvistade ledaren på den nordiska marknaden Vi har redan en stark husbanksställning i Sverige och på de övriga nordiska marknaderna är målet att målet att flytta fram positionerna och ta det sista klivet från produktleverantör till husbank. Vi har också mycket mer att göra i Tyskland, Storbritannien och Asien inom våra styrkeområden nordiska produkter och hållbarhet.

– Marknaden växer och det finns ett ganska rejält tillflöde av kapital som ska placeras. Investerarna efterfrågar alternativa investeringar och hållbarhetslänkade investeringar. Vi är starka inom båda dessa områden.

– Det händer också mycket på banksidan, där vi traditionellt har servat banker som snarare är motparter än kunder. Nu kommer det nya nischaktörer, som kanske bara gör konsumentkrediter eller smarta betalningslösningar, men har behov av finansiell infrastruktur. Den här utvecklingen är snabb och disruptiv och ganska svår att förutse. Det enda vi vet är att om fem eller tio år ser det ut på ett helt annat sätt än i dag. Vi ska vara en del av det kretsloppet.

Vad är de viktigaste prioriteringarna framåt?

– Det är för det första att säkerställa att den rusch vi just nu upplever inom sub-custody blir en succé. SEB är i princip den enda kvarvarande nordiska aktören och vi jobbar nära tillsammans med affärsområdet Investor Services för att ta hand om kunderna. Vi vill också utnyttja tillfället att skapa ytterligare momentum inom Global Custody och portfolio solutions-området. Som den absolut dominerande sub-custody-aktören i Norden är det naturligt att prata med våra nordiska kunder om att vi vill kunna ta ansvar för alla deras post trade-behov.

– Ett annat prioriterat område är alternativa investeringar. Vi var framsynta redan för tio år sedan när vi tillsammans med Investment Management tog fram de första Private Equity- och fastighetsfonderna. Men, det krävs ett fortsatt relevant produktutbud och fortsatta investeringar. Parallellt med detta kommer vi också att stärka fokuset på det snabbväxande segmentet av kapitalförvaltare, som är specialiserade på illikvida tillgångar.

– För det tredje ska vi fortsätta fokusera på hållbarhet. Vi har ett starkt varumärke inom hållbarhet, men utvecklingen går snabbt och vi behöver jobba hårt för att behålla vår position som betrodd hållbarhetsrådgivare. Det kommer inte av sig själv.