Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Gamla Liv höjer återbäringsräntan till 8 procent

Återbäringsräntan i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv höjs den 1 oktober 2021 från 5 till 8 procent före skatt och kostnadsavdrag.

– Avkastningen på Gamla Livs placeringsportfölj har varit stark över sommaren, med positiv utveckling för så gott som samtliga tillgångsslag. Vi höjer därför nu återbäringsräntan till glädje för våra försäkringstagare, säger Nils Henriksson, VD.

Den kollektiva konsolideringsgraden i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv var per den sista augusti 122 procent och solvensgraden uppgick till 244 procent. Förvaltat kapital uppgick till 186 miljarder. Avkastningen under samma period uppgick till 12,6 procent.


_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Nils Henriksson, VD Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv,
08- 785 11 01, 070-656 12 82