Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Gamla Liv höjer återbäringsräntan till 5 procent

Återbäringsräntan i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv höjs den 1 juni 2021 från 3 till 5 procent före skatt och kostnadsavdrag. – Efter god utveckling av vår kapitalavkastning har vi nu möjlighet att åter höja återbäringsräntan för Gamla Livs försäkringstagare, säger Nils Henriksson, VD.

– Efter god utveckling av vår kapitalavkastning har vi nu möjlighet att åter höja återbäringsräntan för Gamla Livs försäkringstagare, säger Nils Henriksson, VD.

Den kollektiva konsolideringsgraden i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv var per den sista mars 115 procent och solvensgraden uppgick till 233 procent. Förvaltat kapital uppgick till 179 miljarder. Avkastningen under samma period uppgick till 5,5 procent.

_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Nils Henriksson, VD Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv,
08- 785 11 01, 070-656 12 82