Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Gamla Liv höjer återbäringsräntan till 10 procent

Nils Henriksson

Återbäringsräntan i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv höjs den 1 januari 2022 från 8 till 10 procent före skatt och kostnadsavdrag.

– Det förvaltade kapitalet har gynnats av den goda börsutvecklingen och en framgångsrik kapitalförvaltning, vilket lett till att vi återigen kan höja återbäringsräntan, säger vd Nils Henriksson.

Den kollektiva konsolideringsgraden i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv var per den sista november 125 procent och solvensgraden uppgick till 256 procent. Förvaltat kapital uppgick till 189 miljarder. Avkastningen under samma period uppgick till 16,5 procent. Återbäringsräntan i Gamla Liv har i snitt legat på 4,9 procent under 2021.