Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Först i Norden med hållbarhetslänkad leverantörsfinansiering

Efter hållbarhetslänkade lån och obligationer tar SEB nu som första bank i Norden nästa steg genom att erbjuda hållbarhetslänkad leverantörsfinansiering, Supply Chain Financing.

– Vi tror att det här är en produkt som passar som hand i handsken med företagens hållbarhetsambitioner. Det är ett verktyg som de kan använda för att deras leverantörer ska förbättra sig inom relevanta hållbarhetsområden, säger Olle Billinger, rådgivare inom Climate & Sustainable Finance.

Hållbarhetslänkade lån och obligationer

På senare tid har det skett en rekordsnabb tillväxt av en ny typ av hållbarhetslänkade lån och obligationer. Till skillnad från gröna lån och obligationer där de pengar som lånas upp är öronmärkta för specifika miljö- och klimatprojekt, är de hållbarhetslänkade produkterna prestationsbaserade. Grundprincipen är att företagen får en viss prisrabatt om de uppnår sina strategiska hållbarhetsmål och omvänt ett något högre pris om de misslyckas.

– Det öppnar möjligheten för fler företag att använda hållbara produkter. De har kanske ambitiösa hållbarhetsmål, men ingen investeringspipeline som lämpar sig för att låna upp pengar till specifika projekt. Med hållbarhetslänkade lån och obligationer kan de visa att de menar allvar med sin strategi genom att skapa ett ekonomiskt incitament kopplat till målen, säger Olle Billinger.

Ny modell

Nu har SEB tagit fram en modell för att införa denna princip inom Supply Chain Financing. Det är en affär som riktar sig till stora kärnkunder på bankens hemmamarknader. Det är en form av fakturafinansiering där SEB med viss rabatt köper in fakturor från kundföretagets leverantörer och därefter på förfallodagen får full betalning från kundföretaget. Vinsten för leverantörerna är att de får betalt direkt och för kundföretaget att de får en mer effektiv hantering av sitt rörelsekapital.

– Nu lägger vi på en funktion som innebär att kundföretaget får möjlighet att skapa ett ekonomiskt incitament för leverantörerna att leva upp till de hållbarhetskrav som företaget ställer. Om leverantörerna lyckas uppnå målet får de en viss rabatt och om de misslyckas blir det lite dyrare, säger Paula da Silva, chef för Transaction Services.

Detta kostar inget för kundföretaget, mer än den tid och energi de behöver lägga ner på att etablera strukturen. I stället ligger risken och belöningen på leverantörerna och på SEB.

SEB har börjat informera kunder om den nya lösningen och hoppas inom kort kunna föra en första transaktion i hamn.

Finns det något motsvarande på marknaden?

– Vi har sett vissa liknande upplägg globalt, men inget i Norden vad vi känner till. Det här är något som gör att vi kan sticka ut och ge en konkurrensfördel just nu. På sikt kommer det här att bli en hygienfaktor då allt fler bolag får upp ögonen för vikten av att inte bara minska sina egna hållbarhetsrisker, utan även lyfta blicken och adressera en större del av sina värdekedjor, säger Gustav Novolin, som är produktansvarig Supply Chain Financing.

– Det här innebär att vi nu kan börja tala samma språk över olika produktområden. Vi kan erbjuda en palett av hållbarhetslänkade lösningar, som är implementerad på samma sätt och därför lätt att förstå, säger Olle Billinger.