Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Förbättra världen stark drivkraft för ungt entreprenörskap

Att bidra till en bättre värld är en av de starkaste drivkrafterna till att ungdomar vill starta eget, enligt en undersökning SEB har gjort som en del av sin satsning på ungt entreprenörskap.

En fjärdedel av ungdomar i åldrarna 16 till 19 år svarar att anledningen till att de vill bli entreprenörer är för att de vill bidra till en bättre värld. Den starkaste drivkraften är att förverkliga en dröm, vilket 31 procent av de tillfrågade svarar. För 21 procent är anledningen att kunna bestämma själva, medan en lika stor andel svarar att drivkraften är pengar. På en delfråga om hållbarhet svarar en överväldigande majoritet, 85 procent, att detta kommer att vara en viktig eller mycket viktig fråga om de startar eget.

– På SEB brinner vi för entreprenörskap och företag då vi är övertygade om att nytänkande, framåtanda och entreprenörskap skapar ett bättre samhälle, leder till tillväxt och nya arbetstillfällen, samt skapar möjligheter att lösa miljömässiga och sociala utmaningar. Det glädjer oss att unga idag delar den bilden och vi ser fram emot att stötta dem i deras entreprenörskapsdrömmar och vilja att bidra till en bättre värld, säger Belgin Alalinli, som är ansvarig för entreprenörer och startups på SEB.

SEB anordnar regelbundet SEB Entrepreneur Camp, där idérika ungdomar mellan 16 och 19 år som drömmer om att skapa något nytt möts på ett camp under fem dagar. Arbete pågår med att utöka detta initiativ så att det når ännu fler. Banken lanserade nyligen även Become Your Own Boss, en heldagsworkshop i entreprenörskap som erbjuds till skolor runtom i Sverige. SEB har även en egen podcast för ungdomar med entreprenörsdrömmar och samarbetar med Ung Företagsamhet och CARRUS Network, vilket är ett nätverk av ungdomar för ungdomar med syfte att prata om framtiden och självförverkligande och att träffa inspirerande personer i samma ålder.

Som en del i satsningarna på ungt entreprenörskap genomför SEB varje år en undersökning om ungdomars entreprenörskapsdrömmar, med specifikt fokus på vad som krävs för att kunna uppfylla dem och varför man vill starta eget företag. I årets undersökning deltog ungefär 300 ungdomar.

Undersökningen visar att hela 54 procent av ungdomar anser att det de främst behöver hjälp med för att uppfylla sina entreprenörskapsdrömmar är kunskap, utbildning och rådgivning. Vidare svarar 25 procent att de behöver hjälp med finansiering, medan 16 procent svarar att det de behöver är mentorer och förebilder. Undersökningen visar också att pandemin gjort många ungdomar mer oroliga för sin framtid och sina arbetslivsutsikter, men också att den gjort dem mer intresserade av att starta eget.

– Detta visar verkligen att entreprenörsfrågan nu är viktigare än någonsin men också att vi med ganska enkla medel – mer kunskap och utbildning – kan möjliggöra för unga människor att förverkliga sina idéer och starta eget. Vi kommer att fortsätta utöka våra satsningar inom ungt entreprenörskap och ser fram emot att träffa än fler ungdomar under året som kommer, säger Belgin Alalinli.