Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ett halvår av ökande optimism bland egenföretagare

När Företagarindikatorn nu fyller sex månader är det läge att sammanfatta hur pandemin har påverkat framtidstron bland egenföretagarna.

”Ensam är stark” är ledord för många egenföretagare, men det senaste året, och lite till, har det verkligen testats. Hur har man klarat pandemin? Hur har restriktionerna påverkat ekonomin och synen på företagets framtid?

I december förra året lanserade SEB och Unquo tillsammans Företagarindikatorn, en intervjuundersökning där över sex hundra egenföretagare varje månad ger sin syn på sin verksamhet och omvärldens förutsättningar. För Unquo, som är en finansiell tjänst särskilt utvecklad för egenföretagare, är Företagarindikatorn ett viktigt initiativ för att förstå sina användare. Unquo ingår i SEB-koncernen men är del av den fristående innovationsstudion SEBx.

“Vi initierade Företagarindikatorn för att vi såg hur egenföretagare ofta glömdes bort i undersökningar och statistik. Vad vi ser nu är att vi fått ovärderlig insikt i deras vardag, hur de tar sig an utmaningar och hittar lösningar”, säger Per Granstrand, vd för Unquo.

Försiktig optimism när samhället öppnar upp

Ska man ett halvår in på Företagarindikatorns existens försöka sammanfatta utvecklingen med ett par ord ligger ”försiktig optimism” nära till hands. Vid lanseringen hade pessimism-en övertaget, dock med minsta möjliga marginal: 18 procent av de tillfrågade trodde då att deras företagsverksamhet skulle påverkas negativt de närmaste tre månaderna, jämfört med 17 procent för ”positivt”. Att optimismen där och då inte var särskilt påtaglig har sina naturliga förklaringar. Efter en sommar och tidig höst 2020 med sjunkande dödstal tog den andra Coronavågen fart ordentligt mot slutet av året.

I Företagarindikatorn går det också att se tydligt på vilka områden egenföretagarna har haft störst problem. När de tillfrågas om hur omsättning, likviditet och arbetstid påverkats inne-varande månad jämfört med föregående är det framför allt omsättning och arbetstid som har tagit störst stryk av pandemin. Minussiffrorna är stora under framför allt december 2020 och det här årets första två månader, dessutom med en ny dipp i april.

Även om likviditeten inte nått lika djupa dalar har den ändå svajat betänkligt, förmodligen ett tecken på den allmänna osäkerheten kring både vaccinleveranser och de statliga stödens långvarighet.

Läs längre version av texten hos Unquo