Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ekonomisk frihet genom jämställd ekonomi

Par som väljer att gå skilda vägar riskerar att drabbas av stora ekonomiska konsekvenser när skilsmässan eller separationen blir ett faktum. Men med lite framförhållning går det att lindra smällen.  ”Det gäller att vara förberedd också för det vi minst av allt vill ska hända”, säger Susanne Eliasson, privatekonomisk analytiker på SEB.

Även som statistiken inte är entydig så finns det tecken på att pandemin har frestat på många förhållanden. Under helåret 2020 låg antalet skilsmässor på närmare 26 000, vilket visserligen var en ökning från året innan, men knappast dramatisk. Under vissa specifika perioder, som under sommarmånaderna förra året, ökade dock antalet inkomna skilsmässoansökningar mer påtagligt, plus 14 procent jämfört med året innan. Dessutom kommer många skilsmässor med viss fördröjning då par med omyndiga barn har ett halvårs betänketid efter att första ansökan om skilsmässa skickats in.

Men bortsett från den känslomässiga förlusten när ett förhållande går i kras finns också den krasst ekonomiska, som kan visa sig vara nog så viktig och kännbar. Det är därför bra att i förväg vara förberedd också för det oväntade.

Eget sparande

Det viktigaste rådet är att i ett tidigt skede i förhållandet reda ut hur man ska få en mer jämställd ekonomi. Det är därför viktigt att ge varandra möjligheten att bygga upp ett sparkapital vid sidan av den gemensamma ekonomin.

– På så sätt går det att undvika att man blir ekonomiskt beroende av varandra, säger Susanne Eliasson, som menar att detta är extra viktigt i de fall där det också finns barn med i bilden.  

Den som exempelvis är hemma med barnen mer än den andra under en längre tid tappar oftast pensionsavsättningar både till den allmänna pensionen och i tjänstepensionen. Detta tapp bör utöver vanligt sparande täckas upp med ett så kallat kompensationssparande. I annat fall riskerar den parten, vilket i det här fallet oftast är kvinnan, att bli den stora förloraren vid en skilsmässa.

– Det är viktigt att detta kompensationssparande görs till enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Detta för att sparkapitalet inte ska ingå vid en framtida bodelning vid en skilsmässa, säger Susanne Eliasson, som råder alla par att ta hjälp av en jurist när äktenskapsförordet ska utformas.

­Sambo – andra regler

Men att var förberedd gäller också för de par som valt att vara sammanboende utan att vara gifta.

– Sambolagen har helt andra regler än de som gäller för gifta. Det kan göra det både enklare och svårare att reda ut ekonomin i syfte att vara förberedd för en eventuell separation, säger Susanne Eliasson.

I ett samboförhållande är det endast bostad och bohag som anskaffats för gemensamt bruk som ska delas lika vid en separation. Detta oavsett vem som betalat och med hur mycket. All annan egendom, såsom allt sparande i eget namn och andra kapitaltillgångar ingår inte vid en bodelning, och ska alltså inte delas lika.

Men med ett samboavtal går det att helt avtala bort bodelningsreglerna.

– Som sambor är det alltså extra viktigt att man ser till att det inte bara är den ena som står för de flesta löpande utgifterna medan den andre bygger upp ett sparande, säger Susanne Eliasson, som menar att det för sambor med barn också är viktigt att fundera på ett kompensationssparande.  

Men här behövs inget äktenskapsförord eftersom sparandet i eget namn inte delas vid en separation.

Men oavsett om det handlar om ett äktenskap eller ett samboförhållande vill Susanne Eliasson poängtera att det är viktigt att prata ekonomi och att bygga upp ett eget sparande vid sidan om det gemensamma.

– Det bör aldrig vara ekonomin som håller kvar någon i ett förhållande eller begränsar ens livsdrömmar. Därför behövs ett ”frihetskapital” som gör det möjligt att ekonomiskt stå på egna ben.

Läs mer om hur ekonomin kan påverkas – och hur du undviker fällorna – här