Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Därför tror hushållen på stigande bopriser(2)

Hushållen tror på stigande bostadspriser, visar SEB:s boprisindikator som publicerades under måndagen. Bankens privatekonom Jens Magnusson ger här en kort förklaring till utvecklingen samt hur potentiella köpare respektive säljare bör tänka. ”Låt ditt behov styra, inte viljan att göra snabba klipp”, är ett av hans råd.

Vad tror du ligger bakom uppgången?

– Bostadsmarknaden klarade det gångna året bra, trots de ekonomiska svårigheter som pandemin förde med sig. Nu hoppas och tror de flesta att 2021 ska bli ett år då ekonomin stärks i takt med att befolkningen vaccineras. Dessutom är räntorna fortsatt låga. I det läget är det naturligt att många tror på stigande bostadspriser.

Hur bör man tänka som köpare respektive säljare?

– Både som köpare och säljare ska man i första hand låta det egna bostadsbehovet och privatekonomin styra. Om du behöver köpa eller sälja finns det ingen anledning att avstå men det är behovet som ska styra, inte viljan att göra ett snabbt klipp.

– Det finns inga garantier för hur priserna kommer att utvecklas och både medicinska och ekonomiska bakslag kan göra att utvecklingen blir sämre än de flesta just nu förväntar sig.

Hur ser köp- och säljstatistiken ut?

– Under 2020 överraskade bostadsmarknaden genom att både priserna och omsättningen hölls uppe trots den osäkerhet som pandemin borde fört med sig. Det gjordes många bostadsaffärer under nästan hela året, trots att många trodde att pandemin och den ekonomiska nedgången skulle ge en motsatt effekt.

December är alltid en månad med lägre omsättning eftersom det flesta ägnar julhelgen åt andra saker än bostadsaffärer. Men det blir nu mycket intressant att se hur början av 2021 blir.

Fakta

SEB:s Boprisindikator ökar med 4 enheter i januari, från 50 till 54. Boprisindikatorn är ett mått på skillnaden mellan dem som tror att bostadspriserna kommer att öka det närmsta året jämfört med dem som tror de kommer att minska.

Läs mer här