Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Bankkundernas köp av resor ökar starkt

Korttransaktioner från SEB:s kunder visar att deras köp av resor har stigit rejält de senaste månaderna, framförallt de senaste veckorna. Nivåerna är nu nära de som gällde före pandemins utbrott, och när det gäller hotell och restaurang så ligger den inhemska konsumtionen över nivåerna från före pandemin. 

– Hur det inhemska konsumtionsmönstret kommer att se ut när vi nu går in i det nya normala är svårt att säga eftersom vi inte vet hur det nya normala kommer att se ut. Men när det gäller specifikt resande så visar våra siffror att de nu är på väg mot samma nivå som gällde före pandemin, säger Marcus Widén, makroekonom på SEB, som analyserat bankkundernas kortköp. 

Marcus Widén

Och resultatet är tydligt på en punkt: köpen av resor, i det här fallet köp hos resebyråer och flygbolag, har ökat kontinuerligt under året. De senaste veckorna har köpen gått upp så pass att de nu ligger nära nivåerna före pandemins utbrott i början av 2020, i alla fall om man beaktar de nivåer som gällde när det var som värstDet har legat i korten att borttagandet av de inhemska restriktionerna ska bli en bidragande faktor till en sådan utveckling, men tajmingen är så klart svår att förutse

– Ja, de slopade restriktionerna bör ha spelat in. Men på det sätt som pandemin och restriktionerna slog mot olika branscher är också en förklaring till den utveckling vi nu kan se, säger Marcus Widén, som menar att de branscher som drabbades extra hårt av pandemin nu också ofta är de som går starkt. 

– Ett exempel är kläder och skor. När allt fler jobbade hemma och sällan gick ut överhuvudtaget så minskade behovet av att köpa nya kläder. Nu ser vi stigande försäljning av just kläder och skor, förklarar han. 

När det gäller specifikt resor så menar Marcus Widén att främsta orsaken till att nedgången under pandemin framförallt berodde på att restriktionerna, inte minst de i andra länder, gjorde att det helt enkel inte gick att resa. 

En klar uppgång syns också inom andra tjänstenäringar, och den inhemska konsumtionen av hotell- och restaurangtjänster har stigit så pass att den nu ligger högre än det som kunde noteras före pandemins utbrott. 

– Men nedgången av köp utomlands gör att den totala konsumtionen av hotell- och restaurangtjänster hålls tillbaka, även om totalsiffran ligger på ungefär samma nivå som 2019, säger Widén, som menar att det är troligt att uppgången för bokade resor innebär att den utländska kortkonsumtionen inom hotell och restaurang också kommer att gå upp senare i år.  

Eftersom de siffror som Marcus Widén och hans kollegor analyserar endast kommer från SEB-kunders kortköp vill han ändå vara något försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser 

– Jämför vi våra korttransaktioner med officiell statistik visar de faktiskt bra följsamhet och vi tror därför att vi har ett representativt urval. Men ju längre ner i detaljer man tittar finns ändå alltid risken att det uppstår någon form av skevhet, säger han.

Fotnot: SEB Korts data kring vad SEB:s kunder köper med sina kort sammanställs varje vecka. Data hanteras endast på övergripande, helt avidentifierad nivå.

Läs mer om SEB:s behandling av personuppgifter