Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

”Allt börjar med en chans att visa vad man går för”

Vetenskapsbaserad, datadriven och fördomsfri. Så skulle Sam Joukhadar, chef för Talent Acquisition i SEB, beskriva framtidens rekrytering och talanghantering. Sam, som flydde kriget i Syrien och kom till Sverige 2015, vet hur viktigt det är med chansen få göra ett första intryck oavsett var man kommer ifrån. Nu driver han en spännande transformationsresa för att utveckla bankens talanghantering i den riktningen.

Sam Joukhadar har bakgrund som dataingenjör och är specialiserad inom artificiell intelligens. Innan han flydde kriget i Syrien så jobbade han bland annat som lärare vid universitetet i Aleppo. När han blickar tillbaka på den första tiden i Sverige minns han utmaningen med att etablera sig i ett nytt land, utan att kunna språket och med ett utländskt klingande namn.

Sam fick jobb på ett bemanningsföretag och lade grunden för ett nytt verksamhetsområde. Med en förståelse för både IT och HR ville han visa att immigration kan vara en värdefull tillgång för företag när erfarenheten kanaliseras på rätt sätt. Så fick han småningom kontakt med SEB, där han sedan två år tillbaka leder teamet i Talent Acquisition.

Ambitionen är att fortsatt driva bankens talanghantering i den riktningen.

– Allt börjar med en chans att få visa vad man går för. SEB såg min potential och gav mig den chansen. Alla borde få samma möjlighet, oavsett vad man heter, etnisk bakgrund, kön eller ålder. För att rekrytera personer baserat på deras talang, i stället för på omedvetna personliga preferenser, behövs datadriven rekrytering som grundar sig på vetenskap, säger Sam.

Enligt Sam behöver talang inte nödvändigtvis betyda att man har ett långt CV eller att man måste inneha en viss kompetens.

– På SEB tror vi att alla kan bli talanger. Vi vill rekrytera personer som har potential, och sedan investera i den potentialen. Potential handlar om att förstå hur man kan använda sina styrkor på bästa sätt i olika situationer. Kompetensbehovet förändras så snabbt, så det viktigaste är att man har vilja och förmåga att träna upp nya färdigheter och lära sig nya saker.

Mångfaldstänkande en drivkraft för innovation

Sam säger att det är viktigt med en rekryteringsprocess som redan i tidigt skede är opartisk när det gäller sökandens identitet. Det leder till en mer diversifierad personalstyrka med mer dynamiska team.

– Mångfaldstänkande är viktigt för företags framgång. Det bidrar till kreativitet, nya idéer och främjar innovation, vilket behövs för att spegla förändringstakten, säger Sam.

Han tror starkt på möjligheterna med artificiell intelligens för att göra smartare personalbeslut, inte bara när det gäller rekrytering. Utvecklingen av tekniken går fort framåt med nya smarta verktyg och lösningar. I februari lanserades det nya rekryteringssystemet från Lever, som kommer att integreras med ett verktyg från Alva Labs som erbjuder helhetslösningar och objektiva mätmetoder.

Med hjälp av dessa verktyg kan Talent Acquisition utföra analyser på team i SEB och ge rekommendationer när det gäller teaminteraktion och kompabilitet.

”Vi kan till exempel analysera teamdynamik, det vill säga hur medlemmarna i teamet förväntas agera utgående från deras personlighetsdrag i den unika teamdispositionen, eller studera en grupp från olika aspekter och försöka identifiera vilka egenskaper som är viktiga för framgång,” förklarar Sam. 

Smartare tillsammans

Vetenskap och ny teknik i all ära för att möjliggöra fördomsfri talanghantering – men hur kan vi se till att verkligen ta vara på fördelarna av mångfald i organisationen?

– Det finns fortfarande omedvetna och medvetna fördomar i vårt samhälle idag, och det behövs en förändring i vårt tankesätt och vårt beteende. För att förverkliga potentialen av mångfald måste vi fortsätta att bygga på en inkluderande arbetskultur och ett transformativt ledarskap där olika förmågor respekteras och värdesätts.

Med invandrarbakgrund har det inte alltid varit lätt, enligt Sam, men säger att han är tacksam för det varma mottagande han fått på SEB.

–Jag hoppas att mina erfarenheter ska inspirera andra till att öppet möta personer som har en annorlunda bakgrund än en själv, och välkomna olika perspektiv i teamet. Tillsammans så blir vi smartare och bättre, helt enkelt, avslutar Sam.

Läs mer om Lever

Läs mer om Alva Labs