Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Vill fungera som folkbildare inom familjerätt

De ser fram emot att fungera som folkbildare inom ett område som berör alla, men där okunskapen är stor. Möt familjerättsjuristerna Ann Engwall och Ulrika Didon Kajerdt, som ser fram emot att dela med sig av sin kunskap i en offentlig roll som SEB:s experter på familjejuridik.

Ann Engwall och Ulrika Didon Kajerdt arbetar inom Private Banking, där de hjälper kunder med familjejuridiska frågor. De har båda mer än 20 års erfarenhet inom familjerätt och de sprudlar av entusiasm över att dela med sig av sin kunskap.

– Det finns ingen som kommer undan den här lagstiftningen som berör alla från vaggan till graven. Men, okunskapen är väldigt stor, säger Ann.

– Ja, det är ett område som är lite styvmoderligt behandlat i det avseendet att många tror att det är så enkelt att man inte behöver lägga så mycket krut på det. Men, det är det verkligen inte, säger Ulrika.

De jämför med hur stort engagemang de flesta lägger på försäkringsfrågor.

– Vi är duktiga och lägger årligen stora pengar på att försäkra vårt hus, vår bil och vår hund. Men, att försäkra sig själv om att man får som man vill vid en skilsmässa eller när man avlider är konstigt nog inte lika angeläget, säger Ann.

Detsamma gäller i samband med giftermål där de blivande paren gärna lägger 100-tals timmar på att planera bröllopet, men inte lika mycket tid på att planera den framtida ekonomin eller vad som händer om de går skilda vägar.

Den givna förklaringen är förstås att ämnet kan uppfattas som obehagligt, vilket även kommer till uttryck i att de flesta som förbereder exempelvis testamenten uttrycker sig som ”om jag avlider” snarare än det mer ofrånkomligt korrekta ”när jag avlider”.

Kan göra skillnad

Som familjejurister inom Private Banking hjälper Ann och Ulrika kunder med frågor om äktenskapsförord, gåvor, testamenten, generationsskiften med mera.

– Det roliga med familjejuridik är att vi verkligen kan göra skillnad för kunderna. Med rätt rådgivning kan vi hjälpa kunderna så att det ekonomiska utfallet av en skilsmässa eller ett dödsfall blir i enlighet med deras önskemål. Utan rätt familjerättslig dokumentation kan de ekonomiska konsekvenserna annars bli allt annat än önskvärda, säger Ulrika.

Ann och Ulrika hjälper alltså till med planering av familjejuridik, men tar inte på sig uppdrag som partsombud vid skilsmässor eller andra tvister.

Sprida kunskap

Vid sidan av sitt vanliga jobb kommer Ann och Ulrika nu att ta sig an en mer publik roll och bidra till att sprida kunskap om familjejuridik i offentligheten, via medier och sociala medier.

– Det handlar både om att sätta SEB:s kompetens på kartan inom det här området, men framförallt om att sprida kunskap. Vi märker att det finns ett omåttligt intresse för de här frågorna när vi håller kundträffar och liknande.

Det märks att ni gillar att jobba med dessa frågor. Vad är det som är så roligt?

– Det är alla livsöden, alla roliga historier och förtroenden som vi får ta del av. Vi har hand om privata, känsliga frågor. Ibland blir man nästan som en terapeut, säger Ann.   

– Ja, ska man ha det här jobbet måste man tycka att det är kul med människor. Det handlar om att känna in de människor man möter och anpassa sättet att förklara utifrån det, säger Ulrika.

Det uppstår också djupt personliga relationer.

– Det är fantastiskt när man får vara med när det klickar. Jag har varit med och skickat minst två par till prästen, säger Ann och skrattar, medan Ulrika lite skämtsamt konstaterar att hon bara fått vara med om det en gång.