Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

”Vi vill framtidssäkra fonderna för våra kunder”

–  Hållbara investeringar handlar både om att skapa värde för våra kunder och att använda kapitalet vi har fått förtroendet att förvalta för att bidra till hållbar utveckling”. Det säger Elisabet Jamal Bergström, som är ansvarig för ägarstyrning och hållbarhet inom SEB:s fondbolag.

Hållbarhet har länge varit en viktig del i SEB:s fondbolags, Investment Management, investeringsarbete.  Idag drivs hållbarhet i portföljförvaltning framför allt av ett tydligt värdeskapande för kunderna men också av ökande konkurrens med andra förvaltare och ett stort regelverkstryck.

–  Det handlar om att framtidssäkra våra fonder för befintliga och nya kunder, säger Elisabet Jamal Bergström. Vi vill lyfta fram hur kundernas sparande och placeringar kan bidra till hållbar utveckling.

Hållbarhetsarbete på tre ben

Det viktigaste arbetet gör förvaltarna när de integrerar hållbarhet i sina investeringsprocesser. På Investment Management jobbar förvaltarna med många olika investeringsprocesser och tillgångsslag, vilket innebär att sätten att integrera hållbarhet också skiljer sig från varandra.

– Oavsett om vi jobbar med modellbaserad aktieförvaltning, gröna obligationer eller alternativa tillgångsslag som fastigheter och private equity, måste vi idag ta in hållbarhetsanalysen, säger Elisabet.

Att arbeta med exkludering är kanske det man traditionellt tänker på vad gäller hållbarhet i förvaltning och Elisabet menar att det är fortfarande är en viktig byggsten.

– Många kunder, både privatpersoner och institutioner, vill undvika placeringar i företag med viss verksamhet och det är också helt klart att en del företag inte har affärsmodeller som bidrar till hållbar utveckling.  

Men det är också viktigt att ta vara på möjligheten att påverka bolag och deras utveckling. Som kapitalförvaltare och ägare engagerar sig Investment Management på olika sätt för att kapitalet ska arbeta hållbart. Ett exempel är arbetet med valberedningar i ett trettiotal svenska företag där fondbolaget är stora ägare.

–  Här har vi till exempel en möjlighet att påverka styrelsens sammansättning för att säkerställa mångfald och rätt kompetens kring hållbarhetsutmaningarna.

Dessutom pågår just nu fler än 1500 bolagsdialoger kring hållbarhet. Även här sker arbetet på många olika sätt.

–   Vi jobbar med allt från direkta dialoger med ledning och styrelse i de företag där vi är stora ägare till samarbeten med andra investerare kring frågor som rör företagens klimatarbete, rätten till medicin i utvecklingsländer eller hur man förhåller sig till den ständigt ökande bristen på sötvatten i världen.

Under hösten fortsätter Investment Managements arbete med att utveckla hållbarhetsarbetet.

– Vi kommer att fortsätta utveckla alla tre ben – integrering, exkludering och påverkan. Det är viktigt att vi hela tiden anpassar oss och tar ett ansvar för att leda omställningen. Visionen är att alla kunder ska kunna spara på ett hållbart sätt genom att välja vilken som helst av våra produkter.