Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

”Vi ska hjälpa våra kunder”

– Som bank har vi ett stort samhällsansvar och ska se till att de kunder som behöver får stöd, hjälp och kraft att övervintra de svårigheter som vi står inför. Det säger Johan Torgeby i en intervju där han berättar vad SEB gör för att skydda verksamheten och hålla öppet för kunderna. 

Vad är din strategi när det gäller att skydda medarbetare och hålla verksamheten igång för våra kunder?

– Som bank har vi ett stort tudelat ansvar och som vd känner jag det i allra högsta grad personligen. Vi ska skydda våra anställda så långt det går genom att inte exponera oss för risker mer än absolut nödvändigt. Samtidigt måste vi se till att banken är öppen 24/7 och att vi tar hand om våra kunder.

– Därför måste vi befinna oss i standby-läge, vara vaksamma på om någon får symptom och dela upp verksamheten så gott det går för att säkerställa minimal risk för smittspridning som påverkar vår verksamhet.

– Vi har också ett ansvar att finnas på plats för medarbetare som är oroliga, men samtidigt balansera det mot att inte överdriva rädslan så att vi blir en del av problemet och inte av lösningen. Det är en svår balansgång, eftersom osäkerheten är stor.

Coronaviruset leder till stora störningar i ekonomin, hur stor är risken att det leder till en djup lågkonjunktur?

– Vi har redan sett en av de snabbaste och mest aggressiva finansmarknadskrascherna i historien. Det är inte osannolikt att det leder till en recession. Men på längre sikt, bortom ett eller två år, finns ingen anledning att vara orolig. Det är ju inte en fråga om utan när virusepidemin upphör. Just nu handlar det om att övervintra den här stormen.

Banker är en del av samhällsekonomin. Oroliga kunder har börjat ställa frågor om hur SEB som bank påverkas om många företag får problem. Vad säger du till dem?

– Banksystemet är summan av samhället i stort. Om hushåll och företag går dåligt påverkar det bankerna. Men, SEB är en oerhört stark bank som är rustad för att möta detta. Behovet av rådgivning stiger och företagens behov av att säkra sina finanser, sin likviditet och av att låna pengar ökar.

– Inom vissa branscher som flyg, hotell och besöksnäring ser vi att efterfrågan minskar. Det ökar risken för kreditförluster, men hur stora de blir är för tidigt att sia om. Men SEB är välkapitaliserat, har en konservativ kreditpolitik och en sund kreditexponering.

Nu sätts bankernas roll för att stödja samhällsekonomin i centrum, hur jobbar SEB tillsammans med andra? 

– Vi har tillsammans med de myndigheter som ansvarar för finansmarknaden ett stort, gemensamt ansvar. Det handlar om att värna tre saker: Vi ska hjälpa de kunder som behöver stöd, hjälp och övervintringskraft. Bankerna ska vara välkapitaliserade. Bankernas kapitalförsörjning måste fungera. Aktieägare och de som investerar i bankernas obligationer måste ha fortsatt hög tilltro till att det är attraktivt att investera i banker. Det är ett gemensamt ansvar. 

Regeringen och finansinspektionen har aviserat flera åtgärder för att stödja småföretag och säkerställa bankernas kreditförsörjning. Vad innebär det?

– Det är oerhört välkommet. Det ökar väsentligt vår förmåga att ställa upp med krediter för att kunder ska kunna övervintra i denna svaga marknad.

Hur agerar du själv i det här läget? Har du ändrat något i dina arbetsrutiner?

– Jag försöker leva som jag lär. Jag har ställt in och har inga resor planerade på kort sikt. Vi har också ändrat vår vardag så att vi har maximal beredskap. Vi har en grupp som varje dag tittar igenom ledande indikatorer över hur världsekonomin och SEB utvecklas, och vi är väl rustade att möta den situation som världen nu befinner sig i. 

– I övrigt försöker jag iaktta samma försiktighetsåtgärder som vi rekommenderar generellt i banken, det vill säga att minska på möten och fysiska kontakter. Men, det är viktigt att vi alla jobbar på. Vi behövs mer än vanligt i detta läge, och vi finns för våra kunder både i goda såväl som dåliga tider.