Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Tips inför årsskiftet 2020/2021 Privatekonomi

Ta kontroll över din skatt

Fram till årsskiftet har du fortfarande möjlighet att påverka skatten i nästa års deklaration. 

Vill du skaffa dig ett grepp om hur mycket skatt du ska betala kan du göra en preliminär skatteberäkning redan nu hos Skatteverket.

För många kan en bra början vara att gå igenom vinster och förluster på sina aktie- och fondaffärer. Har du vinster eller förluster kan de kanske kvittas mot varandra. Har du haft jämkning på grund av ränteutgifter på dina bolån kan det, om du fått sänkt ränta under året, innebära att du betalat för lite skatt för inkomståret 2020. Gör du dina aktie- och fondaffärer inom ramen för ett Investeringssparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring, behöver du inte fundera på kvittningsreglerna. Du blir i stället schablonbeskattad i inkomstslaget kapital.

Kvitta kapitalförluster mot kapitalvinster

  • Det är bara vinster och förluster som realiserats före årsskiftet som du kan kvitta mot varandra. Om du hittills gjort nettoförluster på marknadsnoterade aktier kan du kvitta dessa mot vinster på alla slags marknadsnoterade aktier och aktierelaterade värdepapper (dock inte räntefonder som enbart placerar i svenska kronor).
  • Du kan inte spara förlusterna till ett annat år. Därför kan det vara en bra idé att sälja vinstaktier du har och på så sätt "plocka" fram vinster att kvitta mot dina förluster. Du kan på samma sätt plocka fram förluster om du har sålt värdepapper med vinst under året.
  • Har du gamla uppskovsbelopp från tidigare år, aktiebyten från aktier som AstraZeneca, ABB och Pharmacia & Upjohn? Då kan du använda dessa för att kvitta mot 2020 års förluster. Det gör du i så fall i inkomstdeklarationen 2021. På så sätt blir du av med den latenta skatteskuld du har.
  • Tänk på att om du har flyttat över värdepapper till Investeringssparkonto (ISK) så räknas det som en försäljning, som ska deklareras.

Om det efter kvittning av vinst mot förlust på t. ex. aktier ändå återstår en kapitalförlust får endast 70 procent av förlusten dras av mot andra kapitalinkomster (exempelvis utdelningar, ränteinkomster och vinst vid försäljning av privatbostad). Du tjänar alltså på om du kan kvitta förluster på aktier mot aktie- och fondvinster.

Du har även möjlighet att använda dig av uppskovsbelopp från tidigare försäljning av privatbostad för att kvitta vinsten på uppskovsbeloppet mot förluster. En frivillig återföring av uppskovsbelopp som du tar upp i din deklaration måste vara minst 20 000 kronor. Detta gör du i den deklaration som lämnas 2021. Observera att du bara kan kvitta uppskovet mot 70 procent av värdepappersförlusten. Tänk även på att schablonbeskattningen av bostadsuppskov sannolikt kommer tas bort från och med årsskiftet.

Glöm inte bort dina schablonintäkter när du räknar fram dina kapitalinkomster

Äger du fondandelar (investeringsfonder), har ISK eller ett bostadsuppskov ska du även räkna med schablonintäkterna som inkomst av kapital.

Schablonintäkten för fonder är 0,4 procent av värdet av dina fondandelar vid 2020 års ingång.
Exempel: Fondvärdet per den 1 januari 2020 var 100 000 kronor. Schablonintäkten blir 400 kronor (0,4 procent på 100 000 kronor). Skatten blir 120 kronor (30 procent på 400 kronor). Det motsvarar 0,12 procent av värdet.

Schablonintäkten för ISK 2020 är 1,25 procent av ett framräknat kapitalunderlag
Exempel: Beräknat kapitalunderlag för 2020 är 100 000 kronor. Schablonintäkten blir 1 250 kronor och skatten blir 375 kronor (30 procent på 1 250 kronor). Det motsvarar 0,375 procent av kapitalunderlaget.

Schablonintäkten för bostadsuppskovet är 1,67 procent av det uppskovsbelopp som fanns den 1 januari 2020. Skatten blir 30 procent av schablonintäkten d.v.s. cirka 0,5 procent av uppskovet.

Exempel: Uppskovsbelopp 1 000 000 kronor.  Schablonintäkten blir 16 700 kronor (1,67 procent på 1 000 000 kronor). Skatten på det beloppet blir 5 010 kronor (30 procent på 16 700 kronor) vilket motsvarar cirka 0,5 procent av uppskovsbeloppet.

Med största sannolikhet är det sista gången bostadsuppskovet kommer att schablonbeskattas eftersom regeringens höstbudget innehåller förslag på avskaffande.

Återinfört och höjt tak för uppskov vid bostadsförsäljningar

Taket för uppskov vid bostadsförsäljningar var tillfälligt slopat under perioden 21 juni 2016 – 30 juni 2020. Från och med den 1 juli 2020 återinfördes taket och höjdes till 3 miljoner kronor. Det gäller för försäljningar som skett efter den 30 juni 2020.

Betala kostnadsränta i tid

Även kostnadsräntor, till exempel räntor som du betalar på bostadslån, ska vara betalda och registrerade senast den 31 december för att vara avdragsgilla 2020. Om ni är två eller flera låntagare med gemensamt betalningsansvar för lånet, tänk på att meddela banken om ni har annat än lika fördelning av räntan.

Om dina förluster, räntekostnader med mera, i inkomstslaget kapital är så stora att det totala underskottet överstiger 100 000 kronor, blir skattereduktionen endast 21 procent på det belopp som överstiger 100 000 kronor. Det finns alltså anledning att se över fördelningen av räntor för gemensamma lån så att inte underskottet i inkomstslaget kapital för någon av låntagarna överstiger 100 000 kronor, om så är möjligt. För underskott upp till 100 000 kronor är skattereduktionen 30 procent. Meddela banken innan årsskiftet hur räntan ska fördelas så blir det rätt på kontrolluppgiften, förtryckta belopp och i inkomstdeklarationen.

Men det går givetvis även att ändra dessa och fördela om räntorna i inkomstdeklaration den 3 maj 2021.

Betala rot- och rutfakturor före årsskiftet

Rot- och rutavdragen, som bland annat gäller renoveringar i bostaden och hushållsnära tjänster som städhjälp och barnpassning med mera, påverkar den slutliga skatten. Rot- och rutavdraget räknas ihop och kan sammanlagt vara maximalt 50 000 kronor per år och person. Halveringen av arbetskostnaden på fakturan är endast en preliminär skattereduktion.

För att få skattereduktionen för arbete utfört under 2020 måste du betala fakturan i år. Betalar du senare får du avdraget först i 2022 års deklaration. Dessutom måste utföraren ha ansökt om utbetalning för de utförda tjänsterna senast 31 januari 2021.

Om du betalar arbete i förskott för att få med rot- eller rutavdraget i 2021 års deklaration måste arbetet vara utfört senast den 31 januari 2021. Tänk på att du ska ha skatt att kvitta rot och rut emot, annars har du ingen nytta av avdraget.

Rotavdraget: Skattesubventionen är 30 procent på arbetskostnaden och kan maximalt uppgå till50 000 kronor per person och år. Det innebär att den maximala skattereduktionen kommer att räknas på ett underlag som kommer vara knappt 167 000 kronor eller högre, per år och person. Kostnader för material, resor, utrustning eller administration i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag.

Rutavdraget: Skattesubventionen är 50 procent på arbetskostnaden och kan maximalt uppgå till 50 000 kronor per person och år. Det innebär att den maximala skattereduktionen kommer att beräknas på ett underlag som kommer att vara 100 000 kronor eller högre. Kostnader för material, utrustning, resor eller administration i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag.

Om du vill kontrollera hur mycket rot- och rutavdrag du använt gå in på Skatteverkets tjänst Rot och rut - Mina avdrag, där kan du se hur mycket rot- och rutavdrag du har utnyttjat.

Tänk på att du måste ha skatt att kvitta emot!

Har du utnyttjat rot- och rutavdrag under året och vet med dig att du har haft låga inkomster är det inte självklart att du ska kvitta bort eventuella kapitalvinster eftersom det då kommer saknas tillräckligt med skatt att kvitta emot. Har du möjlighet kan du även vänta med att betala fakturan för rot- och rutarbetet till 2021 och på så sätt få skattereduktionen först i deklarationen 2022.

Tänk på att du inte har nytta av dina skattereduktioner om dessa är större än summan av kommunal och statlig inkomstskatt, fastighetsavgift och fastighetsskatt. Du kan inte spara icke utnyttjade skattereduktioner.

Fortfarande avdragsrätt för dem utan tjänstepension

Det är inte längre möjligt att som löntagare med pensionsrätt i anställning, pensionsspara med avdragsrätt.  Men för anställda som helt saknar sådan pensionsrätt i sin anställning eller för de som har inkomst av aktiv näringsverksamhet finns fortfarande möjligheten att göra pensionsavdrag. Avdraget är maximalt 35 procent på en inkomst som 2020 uppgår till högst 473 000 kronor. För den som fortfarande har denna möjlighet måste premien vara betald och registrerad senast 31 december för att vara avdragsgill 2020.

Skattereduktion för gåvor

Du kan få reduktionen på gåvor med 25 procent av gåvobeloppet, dock högst 1 500 kronor, vilket motsvarar ett gåvovärde på 6 000 kronor. Det finns  villkor som måste uppfyllas till exempel att  gåvomottagaren är godkänd av Skatteverket och  minst 200 kronor ska ges vid ett och samma tillfälle och sammanlagt minst 2 000 kronor per år. Skatteverkets godkända lista

Vill du ha jämkning måste du ansöka om det varje år!

Om du vet med dig att du har betalt för mycket eller för lite i skatt 2020 och inte vill få stor kvarskatt eller skatteåterbäring bör ansökan om jämkning göras redan nu. Gör en preliminär skatteberäkning på Skatteverket. Du måste numera ansöka om jämkning varje år. Så du som har stora ränteutgifter eller inkomster från flera olika arbetsgivare eller pensionsinstitut bör fundera på att söka jämkning för att betala rätt skatt från början.

Kvarskatt på över 30 000 kronor

Om du räknar med att behöva göra en extra skatteinbetalning på mer än 30 000 kronor, och vill undvika kostnadsränta, ska Skatteverket ha din betalning senast den 12 februari 2021. Kostnadsräntan är för närvarande 1,25 procent och den är inte avdragsgill. Räntan på belopp över 30 000 kronor börjar räknas från och med den 13 februari 2021.

Denna information kommer från SEB och baseras på källor som SEB bedömt som tillförlitliga. Uppgifterna om skatter är baserade på de regler som gäller idag. Skattereglerna kan dock ändras över tid. Vad skattereglerna får för konsekvenser för just dig beror på dina individuella förutsättningar. Vi reserverar oss även för eventuella fel.

SEB Privatekonomi

 

Jens Magnusson

Privatekonom

070-2102267
jens.magnusson@seb.se

 

 

Susanne Eliasson

Privatekonomisk analytiker

070-7636588
susanne.eliasson@seb.se

Américo Fernández

Företagarekonom

070-7394564
americo.fernandez@seb.se